Bureau leverer et ubegrænset antal hjemmesider til Bornholm

Peter Engholm
25@mail.dk

Økonomi- og Indenrigsministeriet er på vej med et fælles basiswebsite, og et lignende tiltag ses på Bornholm. Her skal et bureau forsyne en række kulturinstitutioner med en skabelonbaseret løsning.

Den står på platforme og open source – både når Økonomi- og Indenrigsministeriet inden årets udgang tilbyder Go Basic til offentlige instanser, og når Bornholms kulturliv går på nettet i fællesskab.

Således har webbureauet Skybrud.dk fra Vejle indgået en aftale med Kulturvækst Bornholm om at levere et i princippet ubegrænset antal hjemmesider til en længere række kulturinstitutioner og kulturelle tiltag på klippeøen.

Projektet dækker ni bornholmske kulturinstitutioner, der hver især behøver nye hjemmesider – dertil kommer aktiviteter på tværs, enkeltstående kulturelle begivenheder, behov for fælles kommunikationsplatform osv.

Det delvist EU-finansierede projekt var i offentligt åbent udbud – 8 bureauer bød ind, 4 blev inviteret til præsentation, og Kulturvækst Bornholm valgte Skybrud.dk. Projektleder på bureauet, Laura Vilsbæk Olesen, siger:

”Vi har budt ind med en skabelonbaseret løsning, hvor webredaktørerne selv bliver i stand til bygge nye hjemmesider fra bunden, i princippet uden at involvere os. Skabelonerne kan versioneres, så hver institution får deres eget visuelle udtryk, men byggeklodserne bag det hele er en lang række moduler, der kan tilvælges efter behov. En webshop er f.eks. ét modul, medlemshåndtering et andet og brugerinvolvering et helt tredje”.

Hos Kulturvækst Bornholm ser projektleder HC Holmstrand en styrke i, at de de enkelte moduler bliver udviklet én gang for alle og kommer alle institutioner til gavn.

”Det er et solidarisk projekt, idet de mindre institutioner nyder godt af en række funktioner, de måske ikke ville have haft råd til at få udviklet på egen hånd. Og det fleksible og skalérbare er med til at fremtidssikre løsningen: Kommende medlemmer af foreningen får samme muligheder for at bygge nye hjemmesider, samtidig med at vores eksisterende medlemmer alle har muligheder for at sætte nye digitale skibe i søen”.

De første sites forventes lanceret i forsommeren 2013.

Skybrud.dk, der har 15 medarbejdere, ser et øget kulturelt røre på kundesiden:

”Det gælder ikke blot kulturinstitutioner, men også byer, der brander sig via kultur. Det er spændende at spille bold med kreative mennesker på den anden side af bordet – det afføder nye ideer og projekter, men det gør også ekstraordinært vigtigt at holde projektet på skinnerne,” siger Laura Vilsbæk Olesen.