Bureau: Mere magt til konsulenterne

Peter Engholm
25@mail.dk

Det er dem, der driver væksten, mener Adtomics ejer, der har givet konsulenterne mere magt, ansvar – og en gulerod.

Adtomic sælger måske ikke elastik i metermål, men der er dælme noget elastisk over bureauet, der i 2008 havde en bruttoavance på små 40 mio. kr., og i 2009 blev ramt af krisen som en måge af en Airbus – og en tredjedel af bruttoavancen blev høvlet væk. Nu har bureauet så været i hastig fremmarch i over et år, og 2011 forventes i flere henseender at komme til at ligne 2008.

Men ikke i bureauets organisation, for her der sket en væsentlig forandring:

“God reklame skabes af kreative og konsulenter, men væksten skabes af konsulenter, der er sultne, aggressive og stærke inden for newbizz. Det er min erfaring, at antallet af dygtige konsulenter afgør et bureaus størrelse. Og ud fra dén indsigt handler det om at være det sted i byen, der giver konsulenterne de bedste betingelser og den højeste løn,” siger Søren Pedersen, adm. direktør i – og ejer af – Adtomic.

I et år har bureauet derfor haft en model, hvor konsulenterne bliver en slags bureau-ledere. Man kan kalde det mini-bureauer, men på bureauet hedder det sektioner.

“Konsulenten får en sektion med egen bundlinje og fuldt ansvar for alt og alle. Og er der 15 medarbejdere i sektionen, og er vi 50 i alt, så betaler man 15/50 af fællesudgifterne,” siger Søren Pedersen.

Og tallet 15 er ikke tilfældigt valgt, for det er ifølge Søren Pedersen den ideelle størrelse for en sektion – og et bureau, om man vil.

“Når bureauer opnår en vis størrelse, risikerer de at størkne. Hvorfor? Fordi de er kaotiske. I bedste fald et organiseret kaos, i værste fald et uorganiseret. Og der opstår i al fald et ønske om styring og administrativt personale, men ikke ved 15 medarbejdere – her er der en nærhed, hvor man hjælper hinanden uden at skulle koordinere det forinden. Det er svært at bede folk om at tage ansvar i store systemer, fordi du her har en tendens til at betragte medarbejdere som ressourcer, der kan rokeres med,” siger Søren Pedersen.

Men hvis væksten kommer fra dygtige konsulenter, så vokser sektionen vel fra sin ideelle størrelse …

“Ja, og det skal gerne ske inden for en kort årrække. Når der er 20-25 medarbejdere i en sektion, så bliver den splittet op. Det er allerede sket på bureauet. Så fortsætter den hidtidige sektionsleder med ca. 10 medarbejdere, mens en anden konsulent fortsætter som leder af den nye sektion – og vedkommende betaler en fee til den oprindelige leder,” siger Søren Pedersen.

Det lyder ikke som et bureau, men som et pyramidespil …

“Det er et system, hvor der er en indbygget kæmpe-interesse i at få rekrutteret og uddannet de bedste konsulenter. For jeg forlanger, at en konsulent ansætter sin potentielle arvtager. Så er der to konsulenter i hver sektion på 12-15 personer, og så er de tvunget til at newbizze. Og “den anden konsulent” bliver ikke anset for at være en konkurrent, men en fremtidig moneymaker“, siger Søren Pedersen.

Konsekvensen af denne model er bl.a., at der ingen kontaktchef/-direktør er på Adtomic.

Det hele lyder stadig en kende kættersk …

“Hvorfor tror du, at Mad Men har så godt fat i reklamefolk? Fordi de kan genkende så meget. Bureauerne har i dag fået online koblet på, men er struktureret som for 40-50 år siden. Vores branche er fokuseret på de dygtige spillere, og det giver ikke nødvendigvis nogen god klub. Vi har forsømt at kigge på organisationen, og det gør det svært at fastholde talenter. Og bemærk i øvrigt, at vores system ligner partnerskaber i advokatbureauer. Det sikrer vækst – og vi henvender os ikke kun til dygtige konsulenter, men også ejere af mindre bureauer, der gerne vil vokse uden at skulle bekymre sig om at styre organisationen,” siger Søren Pedersen.

Adtomic har i dag rundet 50 medarbejdere – fordelt på tre sektioner, en online-del og filmselskabet 360°.

“Jeg tror ikke på specialistbureauer, men på at bureauet kan trække på specialister. Og et bureau skal have en vis størrelse – 45-50 medarbejdere – for at have sin egen online-afdeling. Siden kan andre selvstændige enheder komme til,” siger Søren Pedersen.

Han er selv leder af en sektion – og det er ikke den, der er splittet op. Men den langsigtede plan er, at han trækker sig som sektionsleder for i stedet at koncentrere sig om bureauopbygningen.