Bureau-samarbejde skal løfte turismen i Vestsjælland

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Et reklamebureau og PR-bureau skal hjælpe med gøre Sjællands vestkyst kendt som både rejsemål og som oplagt konferencemulighed.

Sig Vestsjælland og de fleste tænker på Slagelse og Kalundborg, men ellers hersker der en generel uvidenhed om, hvad egnen kan byde på.

Det er baggrunden for, at Visit VestSjælland har entreret med reklamebureauet Zupa Recommended og PR-bureauet Kasters.

”Turismeerhvervet indbringer 1,5 mia. kroner og med den form for økonomi skal der ske en form for professionalisering. Det er det, vi går ind og gør nu”, siger Lars Nielsen, der for et år siden blev adm.dir. i VisitVestsjælland.

Han fortsætter:

“Indsatsen på turismeområdet er et led i bestræbelserne på at skabe vækst og arbejdspladser i regionen. Derfor skal vi have gjort op med den lidt anonyme tilværelse, som Vestsjælland har levet på feriekortet. Vi har skærpet organisationen og udviklet en strategi, hvor vi lægger vægt på egnens mange uopdyrkede oplevelser. Det er den strategi, som vi nu skal have foldet ud via både PR og marketing”.

Lars Nielsen har erfaring fra et job som marketingchef for destinationerne Abu Dhabi og Dubai og vil i løbet af 2015 investere omkring et par millioner i ekstern kommunikation for at gøre Vestsjælland mere kendt hos både internationale turister samt hos københavnere.

Samtidig ligger der ifølge Lars Nielsen også en opgave i at tiltrække erhvervsturister til de mange konferencesteder, som egnen kan byde på.

Allerede nu er Kasters i gang med pr-arbejdet, der bl.a. involverer at sætte fokus på garderhusarernes 400 års jubilæum, mens en større markedsføringskampagne, som Visit VestSjælland planlægger sammen med Zupa Recommended først vil løbe af stablen i 2015.