Aarhus-bureau skal informere unge om fertilitet

Peter Engholm
25@mail.dk

Miljøstyrelsen har med tre udbud inden for et år valgt fem bureauer. Senest et udbud til én million kr., hvor et Aarhus-bureau nu er valgt til at øge gymnasieelevers viden om evnen til at få børn.

Miljøstyrelsen har valgt et bureau – endnu ét, for alene inden for det seneste år har styrelsen valgt Pravda og Rostra Kommunikation til en 5,7 mio. kroners kampagne om affaldssortering, mens Kompas Kommunikaiton og Fosbury i forrige måned vandt en 0,8 mio. kroners opgave om kemi og graviditet.

Nu følger så et budget på 1 mio. kr. – også om graviditet, nærmere bestemt om fertilitet – målrettet de 15-19 årige på ungdomsuddannelserne STX, HTX, HHX og HF. Af begge køn, ikke at forglemme, idet indsatsen skal ”opleves relevant for såvel unge mænd som unge kvinder, idet det er parrets frugtbarhed, som er afgørende for om det lykkes, når ønsket om et barn opstår.”

Her har det aarhusianske PR-bureau Publico vundet EU-udbuddet.

Afsættet er, at nedsat fertilitet – i medierne, som styrelsen tilføjer – betegnes som en folkesygdom, og ca. hvert 10. barn undfanges på fertilitetsklinikker. Den kommende indsats – i skoleåret 2015/16 – har til formål at øge unges viden om fertilitet og derigennem via oplysning bidrage til, at de kan få de børn, de ønsker sig.

Publico skal bl.a. udarbejde undervisningsmateriale, workshops, digital platform, markedsføring og presseindsats.

Indsatsen skal føre til, at målgruppen får en større viden om de faktorer, som har betydning for frugtbarhed, og om at nedsat frugtbarhed ikke altid kan behandles. Derudover skal de unge også gerne reflektere over, hvordan livsstil og kemikalier påvirker deres evne til at få børn.