Bureau ud med 17 millioner i underskud. Men overskud på vej

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Oprydningen i Netbooster – det tidl. Guava – nærmer sig sin afslutning. Den har kostet over 400 mio. kr. Positiv udvikling i Danmark.

Franske Netbooster har nu endegyldigt smidt Guava-navnet væk. Det børsnoterede danske datterselskab med aktiviteter i både England og Sverige hedder nu Netbooster Holding, mens de to danske bureauer hedder Netbooster Agency og Netbooster Affiliate.

Og går det som forventet, så har man også nu smidt de store underskud væk. Samlet har gruppen de sidste fem år tabt over 400 mio. kr.

“Der er en reel chance for, at vi i indeværende år kan præstere et overskud,” siger Jens Henrik Nielsen, der er adm. dir. for Netbooster Holding.

For 2012 står der dog fortsat et solidt underskud på knap 17 mio. kr. – et underskud af en størrelse, der er sjældent i den danske bureaubranche, men som altså repræsenterer en positiv udvikling i Guava.

Knap 11 mio.  kr. er fortsatte afskrivninger, som også har genereret størstedelen af de sidste fem års underskud. men der er altså fortsat et driftsunderskud på lidt over 5 mio. kr., hvilket dog er en forbedring i forhold til året før, hvor driftsunderskuddet var 7,4 mio. kr.

Problemerne i driften finder man i Sverige.

“Det engelske selskab er i god gænge, og i Danmark ser det også fornuftigt ud.. Men vi har måttet afholde en del omstruktureringsomkostninger i Sverige, og det har skabt underskuddet,” siger Jens Henrik Nielsen.

Han peger endvidere på, at selskabet i Danmark også har afholdt nogle omstruktureringsomkostninger i 2012 – og alligevel er det lykkedes at lande ca. et 0-resultat.

“Vi kan se bunden på afskrivningerne nu, Sverige er omstruktureret, og både det engelske og danske selskab er i positiv drift. Derfor ser det væsentlig bedre ud nu, end det har gjort i de fire år, jeg har været med i selskabet, og der er en reel chance for at levere et positivt driftsresultat for 2013,” siger Jens Henrik Nielsen.

Nøgletal for Netbooster Holding (tidl. Guava Netbooster)

  • Bruttoavance 63,067 mio. kr. -6,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 543.681 kr. +2,2 pct.
  • Lønandel 75,7 (74,7)
  • Resultat af primær drift -16,864 mio. kr. +14,6 pct.