Bureau vender gig-økonomien på hovedet: Tilbyder selvstændige job

Finn Graversen,
journalist

Mindshares adm. dir., Martin O. Rasmussen, har i et Linkedin-opslag henvendt sig til selvstændige konsulenter med et tilbud om at blive en del af Mindshare.

Det går ganske godt hos Mindshare, som er foran sine budgetter for i år trods corona-krisen. Det er en situation, som måske kunne give anledning til en oprustning med en eller to folk.

Mindshares adm. dir., Martin O. Rasmussen, har dog valgt en helt anderledes og meget mere utraditionel rekrutterings-strategi. Han har taget fat i gig-økonomien og så at sige vendt den på hovedet.

I stedet for at se på markedet for selvstændige som en trend, der vil komme til at omfatte flere og flere mennesker, ser han et potentiale for at rekruttere tunge seniorfolk. I et Linkedin-opslag tilbyder han grundlæggende et job til selvstændige.

“Jeg kender selv en række folk, der har etableret sig som selvstændige, og de har fået gode forretninger ud af det. Men realiteten er, at det ikke er alle, der trives lige godt med det. Det er sjovt og spændende i begyndelsen, men for en række mennesker kommer de også til at savne nogle ting i form af et fagligt miljø, nogle at sparre med, mulighederne for faglig opkvalificering og det store systems ressourcer til at håndtere administration effektivt,” siger Martin O. Rasmussen og fortsætter:

“Det er heller ikke alle, der trives lige godt med usikkerheden. Jeg har iagttaget det i en periode, men corona-krisen har sat ekstra tryk på problemstillingerne, og det er baggrunden for mit initiativ.”

At købe små selvstændige konsulenter giver ingen mening i hans verden, og han tror heller ikke på samarbejdsaftaler.

“Det har jeg prøvet før og været involveret i mange samtaler om det. Problemet er, at selvom intentionerne er gode og rigtige, så kommer sådanne aftaler aldrig rigtig til at fungere,” siger Martin O. Rasmussen.

Derfor er han landet på en model, hvor han tilbyder selvstændige konsulenter et job. Ikke sådan, at de skal opgive deres forretning. Pointen er, at de netop skal have en god forretning og at de skal bringe deres kunder med ind i jobbet hos Mindshare.

Martin O. Rasmussen taler om, at det er en form, der mere minder om advokatbranchen, hvor advokater i store advokathuse på mange måder er selvstændige forretninger i den store forretning.

“Det er et tilbud til dem, som savner alt det, som et stort system kan tilbyde og som også gerne vil have en større tryghed i forhold til deres egen forretning, hvor det kan gå hurtigt op og ned. I Mindshare arbejder vi med princippet om, at vi kun har en bundlinje. Går det rigtig godt i en del af forretningen, så nyder alle godt af det, og det giver også en fleksibilitet, hvis der er problemer et andet sted,” siger Martin O. Rasmussen og fortsætter:

“Set fra vore side, så rummer modellen mulighed for at tage et større spring i forhold til at udvikle vores full-service forretning. Vi har et skalerbart system, og der er i princippet ikke nogen grænse for, hvor mange vi ville kunne tage ind på denne model. Desuden er det for mig også det eneste set-up, hvor man for alvor kan levere integrerede løsninger. Man kan godt levere full-service med et net af freelancere, som lead-bureau med samarbejdspartnere. Men det bliver aldrig integreret. Så hvis man fagligt vil dette, så skal man være ét hold.”

Martin O. Rasmussen fortæller desuden, at han allerede har fået henvendelser på sit opslag.