Bureau vil skabe ny identitet til fædrelandet

Peter Engholm
25@mail.dk

Brancheklip: I Finland har højrenationale taget monopol på flag og rigsvåben. Som modtræk har et kreativt bureau søsat et projekt, der skal skabe en ny national identitet – med svensk bureaubistand.

Sætter man i Finland flaget frem til en fødselsdagsfest, vil folk straks spørge til festens politiske dagsorden.

Det forklarer Noora Harju fra det finske bureau Bob The Robot. Som modtræk til, at nationalistiske grupper har kapret nationale symboler som flag og rigsvåben, har bureauet lanceret et projekt, der skal skabe en ny national identitet i Finland. Det skriver Information.

”Vi besluttet, at vi ville give det finske folk redskaberne til at udtrykke dets stolthed over dets land,” siger Karri Knuuttila fra Bob The Robot.

”Vi vil meget gerne skabe debat om, hvad det betyder at være finsk. Som ydmyge kreativt ansatte er vi gode til at aktivere folk, og vi tænkte, at hvis vi kunne gøre noget andet end bare at snakke, så var det dét her.”

Bureauet har hyret et andet bureau, Henrik Nygren Design, til opgaven. Et svensk bureau – for at få et frisk perspektiv og for at undgå et finsk filter:

”Svenskerne er tæt nok på os til at forstå os uden at være os, og samtidig repræsenterer valget, at vi vil være mere åbne,” siger Noora Harju.

To danske forskere og en norsk kultursociolog enes om, at det i hvert fald er en dårlig idé ikke at prøve at modvirke, at bestemte grupper får eneret på de nationale symboler. Men Uffe Østergaard, idéhistoriker og forsker i national identitet ved Handelshøjskolen i København, kalder det ”helt ude i hampen”, at det finske bureaus vil skabe en ny identitet:

”Det hænger sammen med, at nationale symboler er så stærke. Så der er ikke nogen udvej: De må tage kampen om de eksisterende symboler op med De Sande Finner,” siger Uffe Østergaard.

“Derudover er nation branding som at gå over åen efter vand, for man tager noget fra marketing og overfører det til nationer, men ideerne i marketing og branding er netop hentet fra nationalisme. Og at vælge et svensk bureau er helt skævt, for de ved jo ikke, hvad national identitet er. De har lært så megen politisk korrekthed i skolen, at de har skilt sig af med den.”

Information, p. 14-15.