Bureaubranchen slap helskindet gennem corona-krisen

Finn Graversen,
journalist

Oven på chokket i foråret 2020 er bureaudirektørerne nu optimister, og rekrutteringsproblemer bliver mere og mere nærværende

Prøv at tænke tilbage til marts 2020. Til dengang statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned.

Kan du huske chokket? Kunder satte projekter i bero, der blev fyret folk, og vi blev konstant mindet om, hvad der skete under finanskrisen i 2008. Den førte til en længere økonomisk nedtur.

Nu kan vi så opgøre resultatet af corona-året 2020 på basis af 369 bureauregnskaber med en samlet bruttoavance på over 8 mia. kr., og konklusionen bliver, at det gik ikke nær så slemt som frygtet.

Resultatet blev et samlet fald i bruttoavancen på 0,9 pct., og det resultat er klart bedre end frygtet.

Bureaubranchen slap helskindet fra corona-krisen.

Det betyder ikke, at der ikke hårdt ramte bureauer. Eventbureauer f.eks.

Men da chokket lagde sig i løbet af foråret viste det sig, at forbrugerne havde masser af penge – og lyst til at bruge dem. Det gav travlhed en række steder, mens de sektorer, der var underlagt restriktioner – og kom til at være det i lang tid – blev hårdt ramt.

Bureauer med kunder i disse sektorer har fået nogle ordentlige stød.

Overordnet set så dækker det fornuftige brancheresultat over en meget ulige fordeling. Både blandt bureautyper og enkelt-bureauer.

De største tabere blev ikke overraskende den lille gruppe af event-bureauer. De arbejder inden for et felt, der har været underlagt voldsomt af restriktioner, og det kan i den grad ses på tallene.

De største vindere er ikke mere overraskende. Da landet lukkede ned, kom der meget fokus på digital omstilling, og det har de digitale bureauer nydt godt af.

På den anden side – de digitale bureauer har drevet markedet i efterhånden adskillige år, og er i dag den klart største gruppe, der udgør næsten halvdelen af markedet. Det er således også dem, der trækker det samlede resultat op, mens både media- og reklamebureauer måtte notere nogle ganske solide fald.

PR-bureauer kom positivt ud af året, mens designbureauerne måtte notere et lille fald.

Inden for alle typer er der både vindere og tabere blandt bureauerne, men det generelle billede er nok, at hvis man ikke var stærkt eksponerede mod de restriktionsramte sektorer, så begyndte det at gå bedre hen over sommeren og året sluttede fornuftigt.

Den situation synes at blive bekræftet af årets Bureaudirektør trendanalyse. Den viser, at bureaudirektørerne er ganske optimistiske nu, og den viser endvidere, at bureaubranchen lige som andre sektorer kæmper med tiltagende rekrutteringsproblemer.

Mere end dobbelt så mange bureauer sammenlignet med sidste år angiver nu, at det er blevet svært eller meget svært at finde medarbejdere med de rette kompetencer. Det er over halvdelen af bureauerne der har det problem.

Problemstillingen er størst hos de digitale bureauer – mindst hos reklamebureauerne.

Nøgletal for bureaubranchen

369 bureauer
Bruttoavance 8,124 mia. kr., -0,9 pct.
Resultat før skat +0,856 mia. kr., -3,0 pct.

148 reklamebureauer
Bruttoavance 2,237 mia. kr., -7,3 pct.
Resultat før skat +0,138 mia. kr., -33,2 pct.

100 digitale bureauer
Bruttoavance 3,733 mia. kr., +7,6 pct. 
Resultat før skat +0,581 mia. kr, +21,7 pct.

14 mediabureauer (koncerner)
Bruttoavance 1,078 mia. kr., -9,8 pct.
Resultat før skat +0,064 mia. kr., -45,8 pct.

54 PR-bureauer
Bruttoavance 0,654 mia. kr., +2,1 pct.
Resultat før skat +0,075 mia. kr., +23.5 pct.

28 designbureauer
Bruttoavance 0,325 mia. kr., -3,2 pct.
Resultat før skat +0,016 mia. kr., +153,7 pct.

25 eventbureauer
Bruttoavance 0,098 mia. kr., -32,0 pct.
Resultat før skat -0,019 mia. kr., -28,0 pct.

 

 

BureauTrends indeholder Nøgletalsanalysen, CMO trendanalysen, Bureaudirektør trendanalysen, årets gang og de mest prisvindende bureauer. 
93 bureaudirektører repræsenterende en samlet bruttoavance på 4,4 mia. kr. har svaret i årets analyse.
117 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 3,3 mia. kr.  har svaret i årets analyse.
2021-rapporten udkommer medio september, og koster kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt. Bestil rapporten her.

Sponsorer på rapporten er: Hjaltelin Stahl, Merkle, Omnicom Media Group og Orchestra.