Bureaubranchens overskud er blevet barberet med over 100 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

For andet år i træk faldt den samlede bureaubranches indtjening med mere end 10 pct., og det betyder, at overskudsgraden på 2 år er faldet med mere end 2 procentpoint.

Gode tider er ikke noget, man i bureaubranchen forbinder med hverken 2012 eller 2013. Men set på bruttoavance har de to år faktisk ikke været helt gale. Væksten har været omkring 2 pct. begge år, og det afspejler dog et status quo niveau, der skulle være til at arbejde med.

Det største problem ligger i, at indtjeningen er under pres. Fra 2011 til 2012 faldt den primære drift med 15,3 pct. og i 2013 faldt den med 11,3 pct.

Havde man i 2013 opretholdt en overskudsgrad på niveau med 2011 havde der været mere end 120 mio. kr. mere på bundlinjen i 2013. Det svarer til, at bundlinjen på to år er faldet med omkring 23 pct.

Det viser den årlige bureaurapport fra Bureaubiz, der rummer nøgletal for 221 bureauer fordelt på seks bureautyper og med en samlet bruttoavance på lidt over 5 mia. kr.

Også brancheforeningen Kreativitet & Kommunikation har identificeret samme tendens. Her repræsenterer medlemmerne en samlet bruttoavance på godt 2 mia. kr., og overskudsgraden faldt fra 7.6 til 6,6.

K&K har reklamebureauer som de dominerende medlemmer, og i Bureaubiz’ analyse er det da også reklamebureauerne, der er kommer dårligst gennem 2013. Som den eneste af de seks bureautyper faldt reklamebureauernes bruttoavance. Det er andet år i træk. Faldet var på 3,9 pct. i 2012 og 3,1 pct. i 2013.

Når det gælder indtjeningen, var det kun mediabureauer og dialogbureauer, der kunne mønstre en vækst. Specielt den lille gruppe af dialogbureauer havde et stærkt 2013. Wunderman fylder meget i denne gruppe, hvor man også tidligere fandt Magnetix (der nu er flyttet over som digitalt bureau). Kombinationen af dialog-udgangspunkt og den digitale verden har vist sig meget effektiv.

De digitale bureauer voksede fortsat på bruttoavancen – men måtte leve med et ganske solidt fald i den primære drift på 28,7 pct. Dette skyldes dog i særdeleshed to bureauer. Creunas bundlinje blev forværret med 25 mio. kr., og Digitas LBi fik barberet næsten 16 mio. kr. af bundlinjen.

For Creuna er der tale om koncerntal. Koncernen er et dansk baseret selskab og optræder derfor i rapporten. Creuna Danmark er dog smertensbarnet i koncernen. Underskuddet i Danmark blev på 19 mio. kr., mens koncernen samlet havde et underskud på knap 15 mio. kr.

Nøgletal for den samlede bureaubranche

(parentes er udviklingen fra 2011 til 2012)

  • Bruttoavance 5,045 mia. kr. +1,9 pct. (+2,1 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarbejder 827.978 kr. -0,6 pct. (-1,1 pct.)
  • Lønandel 68,5. 67,9.
  • Resultat af primær drift +402,083 mio. kr. -11,3 pct. (-15,3 pct.)

Bureaubiz’ årlige rapport rummer en lang række nøgletal for 221 bureauer fordelt på 6 forskellige bureautyper:

  • 109 reklamebureauer
  • 53 digitale bureauer
  • 31 PR-bureauer
  • 6 dialogbureauer
  • 16 designbureauer
  • 6 mediabureau-grupper. Desuden er der nøgletal for 13 datterbureauer under de 6 grupper.

Der er tale om en trykt rapport, der koster 1895 kr. ex moms. Ønsker man ekstra eksemplarer kan man få op til 5 ekstra for en samlet merpris på 500 kr.
Rapporten kan bestilles ved at maile til Finn Graversen på finn@bureaubiz.dk