Bureaudirektør undrer sig over to af sine kolleger

Peter Engholm
25@mail.dk

Og denne undren gælder, at man ”som kommunikations-mand kan være tilhænger af en afgift på kommunikation”, altså reklameskatten – uanset hvad man så i øvrigt mener om tilbudsaviser.

Når Republicas adm. direktør, Kenneth Pedersen, rejser sig fra stolen for at stille sig op på sæbekassen og blande sig i debatten om den varslede reklameafgift på tilbudsaviser – ja, så var det egentlig ikke planen.

Men da to bureaudirektør-kolleger, Frederik Preiser fra Mensch og Steen Søndergaard fra Umwelt, i Børsen i går ikke nødvendigvis ser et onde i en afgift på reklametryksager, så vakte det så stor undren hos Kenneth Pedersen, at han nu reagerer offentligt:

“Det forekommer mig barokt, at to direktører, der lever af at kommunikere med forbrugerne, reagerer sådan – at man som kommunikations-mand kan være tilhænger af en afgift på kommunikation, uanset holdningen til tilbudsaviser,” siger Kenneth Pedersen.

Republica producerer tilbudsaviser, så din holdning er måske ikke så overraskende …

“Dét var årsagen til, at jeg ville holde forholdsvis lav profil – fordi min holdning måske ville blive udlagt som forudsigelig. Men Republica er ikke et tilbudsavis-bureau, men et detailbureau. Vi følger behovene hos detailhandlen, der igen følger forbrugerne,” siger Kenneth Pedersen.

Han tilføjer:

“Når jeg undrer mig over mine kolleger, skyldes det, at man – igen som kommunikationsmand – må formodes at have en vis veneration for et frit marked og for forbrugerne. Og det er dokumenteret, at tilbudsaviserne er det mest populære reklamemedie hos netop forbrugerne. Så det kan ikke være et udtryk for forbrugernes ønsker, at man undlader at tage afstand fra en reklameafgift,” siger Kenneth Pedersen.

Men Preisler mener, at de høje fødevarepriser til dels skyldes tilbudsaviserne, og Søndergaard køber ikke helt advarslen om tabte danske arbejdspladser …

“Der produceres tilbudsaviser i Danmark i stort omfang, og aktuelle undersøgelser viser, at de er med til at fastholde konkurrencen og holde priserne nede. En reklameafgift vil svække denne konkurrence, for de største og stærkeste spillere vil gå til deres leverandører og med budskabet om, at nu bliver det X kr. dyrere at være med – og de har intet andet valg, mens de mindre kæder – og nye spillere, der skal udfordre branchen – ikke kan gøre det tilsvarende over for deres leverandører,” siger Kenneth Pedersen.

Er du ikke bare en maskinstormer, der holder fast i et gammelt medie?

“Tværtimod. Republica følger markedsudviklingen – en udvikling, der bør været styret af forbrugerne frem for politiske interesse samt kommercielle interesser hos bureauerne,” siger Kenneth Pedersen.