Bureaudirektører bør satse på glade medarbejdere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Tilfredse medarbejdere er nemlig et af de store tandhjul i vejen til vækst, viser analyse fra MyResearch.

Tilfredse medarbejdere er ren forretning. God forretning endda. De er ganske enkelt vejen til vækst, så der er al mulig grund for bureaudirektører til at gøre deres medarbejdere glade.

Budskabet kommer fra MyResearch, der ud over at stå bag den årlige MyImage måling også har gennemført medarbejdertilfredsheds-målinger på en række bureauer.

Resultaterne er sat ind i en formel sammen med bureauernes udvikling i bruttoavance, og resultatet er klart. Der er en nøje sammenhæng mellem graden af medarbejdertilfredshed og en voksende bruttoavance.

“Faktisk kan vi se, at der er et kritisk niveau. Hvis man på en skala fra 1-5 kommer under 3,5 i tilfredshed, så ligner det direkte tilbagegang. Til gengæld så vil der ikke være meget at vinde ved at søge at komme helt op på 5. Det optimale udbytte får man ved en medarbejdertilfredsheds-score mellem 4 og 4,5,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Medarbejdertilfredshed er det ene af den såkaldte tre-dobbelte bundlinje, som blev introduceret i forbindelse med projektet om Vinderbureauernes DNA, som MyResearch stod bag sidste år.

De to andre er kundetilfredshed og det økonomiske resultat.

Og der er altså en sammenhæng. Der kan være forskellige fokusområder i forhold til at udvikle kundetilfredsheden – men overordnet er medarbejder-tilfredshed en forudsætning for større kundetilfredshed – der til gengæld er forudsætningen for vækst.

Medarbejdertilfredshed ikke kun et spørgsmål om løn

Når man taler om medarbejdertilfredshed, så er det ikke blot et spørgsmål om løn. MyResearch har placeret de testede bureauer ind i Havas-direktør Steen Holms oprindelige klassifikation, som bringes i den årlige bureaurapport med nøgletal fra Bureaubiz.

Og tendensen er klar. Winwin bureauer har en løn over gennemsnittet – og en relativ høj medarbejdertilfredshed. Men Socialkontorer har også en løn over gennemsnittet, og her er tilfredsheden relativt lav. Desuden har man mere uengagerede medarbejdere.

Slavepiskerne har en løn under gennemsnittet – og en medarbejdertilfredshed på gennemsnittet. Til gengæld scorer man lavt på work-life balancen, hvor Socialkontorerne scorer højt.

Loselose bureauer har en løn under gennemsnittet – og en lav tilfredshed.

Uniknes er med til at drive kundetilfredshed

Det siger sig selv, at kundetilfredshed har stor betydning for evnen til at fastholde kunder. MyResearchs analyser viser dog samtidig, at det ikke er nok blot at have tilfredse kunder – de skal helst være meget tilfredse.

Spørgsmålet er så, hvad der driver kundetilfredshed. Her har man kigget på de kvalitative udsagn i MyImage, og det viser sig, at det for alle tre bureautyper i analysen – reklame, media og digitale – er en god ide, at adskille sig markant fra andre bureauer. Den topper hos både reklame og digitale, mens den ligger nr. 4 hos mediabureauerne.

Her topper “gode til at integrere kommunikationsløsninger” – et punkt som ligger nr. 2 hos reklamebureauerne.

Evnen til at skabe resultater spiller en rolle hos alle tre bureautyper, men ellers er der en finurlighed.

Hos reklamebureauerne scorer “gode til digitale løsninger” en betydelig rolle, mens “kreativ stærke” kun tildeles en lille betydning.

Hos de digitale bureauer tildeles digitale kompetencer kun en lille betydning, mens kreativ stærke faktisk tildeles stor betydning.

Det kan tyde på, at de forventninger, kunderne har som udgangspunkt, spiller en rolle for udviklingen af tilfredsheden. De digitale kompetencer er ikke en forventning men et plus hos reklamebureauerne, mens kreativitet ikke er en forventning hos de digitale bureauer, men et plus.