Bureaudirektører bytter roller

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mikkel DeMib Svendsen stopper som CEO for at koncentrere sig om udvikling sideløbende med en aggressiv vækstplan.

Man skal kende sine styrker og svagheder – og gerne sætte holdet efter det. Nogenlunde sådan kan man beskrive et rolleskift i det digitale bureau, Waimea, der har tidligere SAS-direktør, Jørgen Lindegaard som hovedejer.

Waimea udspringer bl.a. af det hedengangne Deducta, men er formelt set et bureau med få år på bagen. Indtil nu har det været drevet af Mikkel DeMib Svendsen, og har oplevet en pæn vækst.

Nu lægges der dog op til en aggressiv vækstplan og i den forbindelse bliver der foretaget en ændring af rollefordelingen i ledelsen.

Mikkel DeMib Svendsen har valgt at lade partner og salgsdirektør Frederik Nørgaard overtage tøjlerne i den daglige personaleledelse, for at koncentrere sig om forretningens fremtid i en ny position som udviklingsdirektør.

”Det har hele tiden været meningen, at vi skulle dele opgaverne, når vi havde fået udstukket retningen. Frederik er stærk på organisations- og salgssiden, mens mine styrker ligger på produkterne og det digitalt faglige. Med flere mennesker, er det simpelthen en nødvendighed for fortsat at udvikle kvaliteten i både kundekontakt og produkter,” siger Mikkel DeMib Svendsen.

Frederik Nørgaard har været med lige fra start og var også en del af Deducta.

Waimea melder om succes med en kombination af rådgivning for store kunder som f.eks. ISS, Brdr. AO Johansen og Widex sideløbende med en standardiseret abonnementsmodel til de mindre virksomheder.

Bureauet er vokset til 17 medarbejdere, men planlægger at ansætte op mod tyve nye medarbejdere indenfor salg, digital udvikling og indhold i løbet af de næste 12-18 måneder.

Vi har en god businesscase, der viser potentialet i at kombinere high-end rådgivning til større kunder med en standardiseret abonnementsmodel til de mindre. Nu er vi i en kritisk fase, hvor vi skal skalere. Derfor har vi behov for at sikre fuldt fokus på både ledelse af de nye medarbejdere og produkternes faglige kvalitet,” siger Jørgen Lindegaard.