Bureauejer fyrer sig selv som daglig leder

Peter Engholm
25@mail.dk

Fernando W. Olsen overlader ledelsen af Sylvester Hvid & Co til bureauets kontaktdirektør. Selv skal han koncentrere sig om forretningsudvikling.

Danmarks ældste reklame- og kommunikationsvirksomhed, Sylvester Hvid & Co, skal have nye kræfter i toppen.

“Jeg har sagt, at den dag, jeg ikke er bedst til jobbet, fyrer jeg mig selv. Og jeg har valgt Kenneth Hansen som ny bureauchef, fordi han efter en tæt sondering internt og eksternt var den bedste til jobbet,” siger Fernando W. Olsen.

Kenneth Hansen er hentet til posten fra en stilling som kontaktdirektør på bureauet, som Fernando W. Olsen har ledet og ejet siden 1994. Udnævnelsen af Kenneth Hansen ændrer ikke ved ejerstrukturen eller ved Fernando W. Olsens titel af adm. direktør.

Men fremover vil opgaver i den daglige drift blive væsentligt neddroslet til fordel for nye opgaver i relation til udvikling af koncernkonceptet, hvor flere selskaber med forskellige kompetencer inden for kommunikation danner en helhed.

“Jeg har bidraget med det, jeg har i mig, gennem snart mange år, og jeg er sikker på, at nye kræfter kan gøre bureauet endnu stærkere. Kenneths indlevelsesevne som menneske og faglige niveau er på et topniveau, han mangler erfaring og opnåelse af resultater som bureauchef, men det skal nok komme – ikke mindst på baggrund af den ultimative opbakning, han nyder i organisationen,” siger Fernando W. Olsen.

Han skal nu finde en “tung kontaktdirektør” til at erstatte Kenneth Hansen, og det bliver sandsynligvis med et kig ud-af-huset.

Men det bliver næppe kun på medarbejdersiden, at bureauet skal vækste, og det er bl.a. den opgave, som den adm. direktør vil tage sig af fremover.

“Mit fokus vil blive helheden i koncernen og at arbejde med flere enheder, for dem kommer flere af inden for Sylvester Hvid & Co,” siger Fernando W. Olsen.