Bureauer bør blive bedre til at bruge IT i de interne processer

Thomas Sander og Michael R. Malmgren, detKONCEPT

Bureauerne bør fokusere på deres kernekompetencer, nemlig der, hvor de skaber værdi for kunden. Det gør de med fokus på kreativ udvikling og strategisk nytænkning, ikke ved at arbejde med færdiggørelse og produktion.

De seneste år har været en hård læreproces for mange bureauer. Mange har taget konsekvensen af de ændrede vilkår og gjort alvor af at dele bureauets kompetencer ud på ”nice to have” og ”need to have”, hvor situationen lige nu er karakteriseret ved at de helt tunge produktioner outsources.

Det er her besparelserne virker størst, men det er et symptom på, at en større adskillelse mellem ”udviklingsafdelingen” og ”produktionsafdelingen” på bureauerne er på vej.  Mange bureaukunder har også taget sagen i egen hånd og delt opgaven ud på et bureau til det strategiske og kreative og ét til produktion og færdiggørelse.

Andre tider – andre løsninger

Der er dybest set to måder at nedbringe omkostningerne på. Den ene er at gøre det samme billigere, den anden er at gøre det smartere.

Hvor alle med fokus på strategi og udvikling dagligt arbejder med nye medier og platforme, der totalt har ændret adgangsvejene til slutbrugerne, er det kun få, der har fokus på, at digitaliseringen også har betydet at produktionen kan gennemføres på intelligente IT platforme og gennem procesoptimerende systemer.

Hvor fx permission marketing for viderekommende bygger på intelligent IT med automatiserede systemer, der trigger skræddersyede budskaber til individuelle modtagere, så mangler mange erkendelsen af, at det er nødvendigt at sikre, at produktion og færdiggørelse også sker på intelligente IT platforme.

Det er vores påstand, at de bureauchefer, der oplever det som én af ugens stjernestunder at tage den nye kunde med en tur gennem en velbesat tegnestue, hører fortiden til. Det er passé at måle bureauets succes på antallet af ansatte. Her må direktøren og produktionschefens forfængelighed vige for ønsket om at tænke IT intelligent – også i produktionen.

 Fremtiden er smart

Intelligente IT systemer sikrer optimering af produktionsflowet.  Kodeordene er integration og automatisering.

Et eksempel: Salgsavisen. Ved at tænke smart har kunden allerede ved mønstringen startet den grafiske produktion: Prioriteringen og fordelingen på siderne i InDesign-dokumentet sker automatisk med ”triggere”, der sikrer, at det, der før var briefing til bureauet, ophøjes til at være ”adfærd”.

At tænke smart er gennem portaler at integrere fx mønstringssystemer og billed/reprobanker så processer med informationsflow og filhåndtering kan optimeres og automatiseres. Også korrekturgange, statusoversigt forenkles så alle har overblikket 24/7.

 At ændre faste udgifter til løbende besparelser

De bureauer, der forstår at sadle om, vil opnå klare konkurrencefordele. Med DTP forsvandt bureauernes monopol på grafisk arbejde. Det er ikke længere det, at kunne lave en annonce, der er opgaven. Det er opgaven at lave en annonce, der virker.

Bureauernes kernekompetence – og eksistensgrundlag –  er strategisk og kreativ udvikling: At bringe kunder sammen med deres kunder i en stadig mere overkommunikeret verden med en overflod af medier og kanaler. 

Bureauerne skal ikke vente på at tingene normaliserer sig. De skal sadle om, revurdere brugen af ressourcer og sætte ind der, hvor de skaber værdi for kunderne. Og så indgå samarbejde med et specialistbureau, på samme måde som man ville gøre det, hvis opgaven var udviklingen af en app.