Bureauer deltager i op mod 10 konkurrencer hvert år

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

I hvert fald hvis man skal dømme på en rundspørge, som DRRB har foretaget blandt sine medlemmer. Antallet er dog ikke stigende.

Ressourceforbruget kan være enormt, når bureauer skal konkurrere om kundernes budgetter. Op til 1000 timer tales der om og baseret på normale timepriser kan det altså koste pænt over en million kroner at deltage i en konkurrence

Samtidig kan gennemsnittet for antallet af konkurrencer være så højt som 10, viser en rundspørge, som Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) har foretaget blandt sine medlemmer.

Halvdelen af dem har svaret og resultatet blev, at de i gennemsnit har deltaget i 4-6 konkurrencer i 2012 – d.v.s. frem til begyndelsen af december. Men der mangler fortsat fire måneder, så tallet bliver højere på helårsbasis og kan altså ende helt oppe på 10 konkurrencer, hvis man regner med at årets sidste fire måneder er på samme niveau som årets første otte.

Og det er ikke usandsynligt for rundspørgen viser også, at niveauet  i år er på samme niveau som sidste år, så antallet af konkurrencer forekommer relativt stabilt.

Tager man 10 konkurrencer af 1000 timer, indebærer det, at et bureau har seks fuldtidsmedarbejdere på konkurrencer.

Et sådant tal kræver et stort bureau, så det er næppe realistisk, og en af de problemstillinger, der fremdrages af bureauerne i rundspørgen, er netop, at den udbudte opgave ikke står mål med budgettet, så man må formode, at bureauerne justerer forbruget af timer. Der tales da også om, at forbruget på en konkurrence kan være helt nede på 300 timer.

Andre problemstillinger er uklare valgkriterier og en langtrukken proces.

En lang række bureauer tilkendegiver, at de siger nej til at deltage i udbud, når der indkaldes flere end 3 bureauer, fordi de tager det som udtryk for, at kunden ikke er afklaret.

Det gennemsnitlige antal deltagere i konkurrencerne er 3-4 i henhold til rundspørgen.

DRRB medlemmerne har ingen problemer med, at budgetterne sendes i udbud – de anser dem for vigtige – blot anker de over, at en del gennemføres på en uhensigtsmæssig måde.

Rundspørgen gælder private udbud, men fremgangsmåden er ofte den samme som i mange offentlige. Man starter med en prekvalifikation med deltagelse på10 bureauer eller flere, hvorefter konkurrence-deltagerne udpeges.