Bureauer fik en større del af reklamekagen på 25 mia. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Danske virksomheder brugte i 2010 knap 25 mia. kr. på reklame: Tv, online, sportsponsering – og bureauer fik en voksende markedsandel. Prognose forudsiger markant vækst i 2011.

Det samlede reklameforbrug steg i 2010 med beskedne 1,6 pct. til 24,7 mia. kr. Det er positivt i forhold til det store fald i 2009 – men det er fortsat kun marginalt over niveauet for 2005, så der er lang vej igen.

At året ikke gik værre skyldes, at tre medier havde et 2010, der gav markante stigninger.

Det drejer sig om tv, online og sportsponsering.

Små medier som biograf og radio kunne også notere flotte procentuelle fremgange – men de fylder ikke meget i landskabet.

Også bureauerne kunne notere en vækst over gennemsnittet.

Til gengæld vil de fleste andre medier sikkert forsøge at lægge året bag sig hurtigst muligt. Som f.eks. de store mediehuse inden for den trykte verden. Både dagblade samt lokale og regionale ugeaviser kom ud med fald tæt på 6 pct.

Blandt de andre tabere finder man direct mails, husstandsomdelte og andre tryksager.

Det viser den årlige Reklameforbrugsundersøgelse fra Dansk Oplagskontrol, der blev offentliggjort i går.

Når det gælder bureauerne, estimerer undersøgelsen en fremgang på 3,7 pct. Ok i forhold til det markante fald i 2009 og at den samlede fremgang kun var på 1,6 pct.- men stadig lavere end i 2006.

Reklameforbrugsundersøgelsen kan kun estimere bureauernes omsætning, for mange regnskaber er endnu ikke indleveret.

Bureaubiz samler løbende regnskaber og har på nuværende tidspunkt bureauer med en samlet bruttoavance på knap 1,3 mia. kr. i hus. På nuværende tidspunkt viser tallene en fremgang på 1,7 pct., men der mangler mange af de store, og det kan være svært at sige, om tendensen vil flytte sig i den kommende måned.

Da Reklameforbrugsundersøgelsen i begyndelsen af maj sidste år blev offentliggjort, viste Bureaubiz’ tal et plus. Halvanden måned senere var resultatet for 142 bureauer med over 3,8 mia. kr. i bruttoavance et fald på 10 pct.

Ole E. Andersen, der er konsulent for Dansk Oplagskontrol, stod for at give en prognose for 2011, og her var der gode nyheder til mediebranchen.

Han tror, der vil komme en milliard kr. mere i kassen lig med en fremgang på omkring 10 pct.

1. kvartal i Danske Reklame- Relationsbureauers Brancheforenings index viste en fremgang på 15 pct.

“Men en så stor stigning har vi aldrig før set – selv ikke i år, hvor alle indikatorer var positive. På nuværende tidspunkt viser de forskellige indikatorer en zig-zag kurs, så jeg tror ikke, året kan slutte så godt,” sagde Ole E. Andersen.

Tv og online vil fortsat være de store vindere – men også dagbladene og ugeaviserne tror han vil få fremgang.

Reklameforbrugsundersøgelsen 2010

Annonceomsætningen 12,404 mia. kr. +3,2 pct.

 • Dagblade 1,946 mia. kr. -5,8 pct.
 • Lokale og regionale ugeaviser 2,033 mia. kr. -5,1 pct.
 • Magasiner og fagblader 1,298 mia. kr. -2,8 pct.
 • Årlige publikationer 0,597 mia. kr. -4,3 pct.
 • Outdoor 0,499 mia. kr. +1,6 pct.
 • Tv 2,256 mia. kr. +9,6 pct.
 • Radio 0,232 mia. kr. +6,9 pct.
 • Biograf 0,059 mia. kr. +11,3 pct.
 • Internet 3,484 mia. kr. +15 pct.

Anden reklame 7,552 mia. kr. -2,2 pct.

 • Husstandsomdelte tryksager 2,799 mia. kr. -3 pct.
 • Direct mails 1,439 mia. kr. -3,3 pct.
 • Andre tryksager 1,561 mia. kr. -7,9 pct.
 • Sportssponering 1,196 mia. kr. +8,3 pct.
 • Reklameartikler 0,557 mia. kr. +1,8 pct.

Ufordelte produktionsomkostninger (bureauer) 4,738 mia. kr. +3,7 pct.