Bureauernes ansatte fik 2.332 kr. mere i løn hver måned

Finn Graversen,
journalist

Se også listen over branchens højeste lønninger. Bureauernes ansatte tjener generelt godt. Lønudviklingen skal dog ses i sammenhæng med en stigende produktivitet.

Rekrutteringsproblemer har fyldt en del i det seneste 1-2 år, og det kan helt naturligt aflæses i lønudviklingen i den årlige Nøgletalsanalyse fra Bureaubiz, der bygger på næsten 400 bureauer med ca. 9,5 mia. kr. i bruttoavance.

Lønnen forstået som den gennemsnitlige personaleomkostning for alle bureauer steg med 4,9 pct., hvilket svarer til, at lønnen til bureauernes ansatte steg med 2.332 kr. hver måned. Der er selvfølgelig andre omkostninger med i de samlede personaleomkostninger, men lønnen udgør dog langt den største del – typisk over 95 pct.

Kigger man på de tre store bureautyper, reklame-, media- og digital-bureauer, så er der ret stor forskel. Reklamebureauerne var de tilbageholdende med et plus på 3 pct., mens mediabureauerne holdt lønfest med et plus på 12,2 pct. og de digitale lå lige over gennemsnittet med 5,1 pct.

Kigger man på landet som helhed, så er lønstigningerne dog ikke umiddelbart eksorbitante. Ifølge Danmarks Statistik steg lønningerne i 2021 med 7,3 pct. Her skal det dog bemærkes, at udbetaling af de indefrosne feriepenge i forbindelse med covid-19 pandemien har bidraget til den vækst.

Tallene fra Danmarks Statistik viser desuden, at bureauernes ansatte ligger i den meget lune ende set på nationalt plan. Danmarks Statistik opgør gennemsnitslønnen på tværs af landet til 370.900 kr. Bureauernes ansatte havde en gennemsnitlig personaleomkostning på 597.280 kr. – eller næsten 50.000 kr. om måneden. Det er så inklusive pension og andre omkostninger – men det må stadig siges at være i den lune ende i forhold til landsgennemsnittet.

Her skal det dog tilføjes, at bureauerne grundlæggende har delt et godt år med medarbejderne. Produktiviteten i form af bruttoavance pr. medarbejder steg med hele 9 pct. og således faldt lønandelen med 2,5 procentpoint til 64,2.

Når de tal udvikler sig som de gør her, så er der også råd til højere lønninger. Problemet bliver så, om lønningerne også kan gå den modsatte vej, når det går skidt.

Kigger man på enkeltbureau niveau, så er der betydelige udsving. Den absolut laveste løn blandt alle findes hos det mindre digitale bureau, Spinnaker Nordic, hvor gennemsnittet lød på lidt under 300.000 kr., mens den absolut højeste findes hos det lille og rent partnerstyrede PR-bureau, Point Communications. Her fik de 3-4 ansatte over 2,3 mio. kr. i løn. Bureauet er dog nok et eksempel på, at partnerne langt overvejende hæver løn frem for at skabe overskud og udbetale udbytte. Det kan den høje lønandel i hvert fald være en indikation på.

Listen over de højeste lønninger ser således ud fordelt på den inddeling efter størrelse, som Nøgletalsanalysen opererer med:

(Lønandelen er angivet sidst i parentes)

Største bureauer (+40 mio. kr. i bruttoavance)

 1. Immeo (dig) 905.769 kr. +7,9 pct. – (65,5)
 2. Vertic (dig) 868.750 kr. +2,7 pct. – (61,4)
 3. Kraftvaerk (dig) 813.808 kr. +2,0 pct. – (87)
 4. Obsidian, Gruppen (dig) 775.351 kr. +16,9 pct. – (49,7)
 5. Advance (r) 773.784 kr. +13,7 pct. – (62)

Mellemstore (20-40 mio. kr. i bruttoavance)

 1. Face Media (m) 1.168.467 kr. +22,9 pct. – (49,4)
 2. Open (kom) 993.500 kr. +23,6 pct. – (64,8)
 3. Link Mobility (dig) 877.750 kr. +1,5 pct. – (53,1)
 4. The Mano Company (r) 861.750 kr. +14,3 pct. – (50,9)
 5. Grace Public Affairs (kom) 802.087 kr. -2,4 pct. – (69,2)

Små bureauer (-20 mio. kr. i bruttoavance)

 1. Point Communications (kom) 2.357.143 kr. +13,7 pct. – (85,3)
 2. Wølund og Wraae (dig) 1.858.400 kr. +53,8 pct. – (54,5)
 3. In-Mind (r) 1.372.000 kr. +43,4 pct. – (55)
 4. Suzumuchi (r) 1.125.000 kr. +1,5 pct. – (28,1)
 5. Tre Kronor (m) 1.108.500 kr. +14,1 pct. – (43,7)

Nøgletalsanalysen er indeholdt i rapporten BureauTrends, som kan bestilles her