Bureauernes CEOs synes deres job er blevet sværere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og blandt bureautyper synes mediabureaudirektørerne i højere grad end andre, at det er blevet sværere.

2 ud af 5 CEOs på bureauer synes deres job er blevet sværere, mens kun 1 ud af 5 synes det er blevet nemmere.

Om det så er det første eller det sidste tal der er det mest opsigtsvækkende kan man sikkert diskutere. For bureaumarkedet er under markant forvandling, og ud fra den betragtning ville man nok forvente, at jobbet er blevet sværere.

På den anden side – hvis man er ved at forstå forandringerne, så er man muligvis ikke lykkedes med at gennemføre forandringerne endnu, men afklaringen vil i sig selv gøre det nemmere.

Det er MyResearch, der også står bag den årlige MyImage analyse, som har spurgt. Ialt har de henvendt sig til 184 CEOs og 87 har svaret. Så der er tale om en solid svarprocent.

Svarene fordeler sig med 40 fra reklame- og design-bureauer, 9 fra mediabureauer, 28 fra digitale bureauer og 10 fra PR-bureauer. Desuden er der både store og små bureauer på listen.

Analysen har beskæftiget sig med et bredt spektrum af spørgsmål omkring medarbejder- og kundetilfredshed, men direktørerne er også blevet spurgt til, hvordan de oplever deres job.

På spørgsmålet om det er blevet nemmere eller sværere at være bureauleder i dag sammenlignet med for 2-3 år siden fordeler svarene sig således:

  • Meget nemmere – 3 pct.
  • Nemmere 15 pct.
  • Uændret – 36 pct.
  • Lidt sværere – 29 pct.
  • Meget sværere – 10 pct.
  • Ved ikke – 7 pct.

Blandt bureautyperne er det specielt mediabureau-direktørerne, der skiller sig ud. Her er der ingen, der synes, deres job er blevet nemmere og hele 55 pct. synes, det er blevet sværere.

De digitale bureaudirektører er de mest fortrøstningsfulde. Her finder man alle de CEOs i analysen, som synes, deres job er blevet meget nemmere, og ingen af dem synes, deres job er blevet meget sværere.

“Jeg tror, at det er de udfordringer, en direktør kan se være på vej, der påvirker svarene. Reklamebureauerne har været udfordret i noget tid, og derfor er direktørerne tunet ind på udfordringerne. De digitale bureauer er på et marked, der fortsat udvikler sig og giver masser af muligheder, mens mediabureauerne har oplevet en længere årrække, hvor de er gået frem og er blevet en stadig større og mere betydningsfuld spiller på markedet,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch og fortsætter:

“Men det betyder også, at markedet er blevet mere og mere modent for dem, og der kommer nye konkurrenter. Både i form af nye mediabureauer men også i kampen om de digitale budgetter. Men der kan også være en anden årsag, som jeg i virkelighed tror kan spille en endnu større rolle for mediabureauerne, og det er globaliseringen, hvor de bliver udsat for stadig større krav udefra.”