Bureauernes ESG-kodeks introduceret

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Omkring 50 bureaufolk deltog i introduktionen til det nye ESG-kodeks målrettet bureaubranchen. Bagtæppet er nye EU-direktiver, der stiller krav om dokumentation og pålægger sanktioner til dem, der ikke overholder reglerne.

Der kommer stadig flere krav fra EU, bl.a. er direktivet Green Claims på vej. Når det er endeligt vedtaget, skal de enkelte EU-lande oprette procedurer til at verificere og certificere dokumentationen af miljøpåstande. Samtidig indeholder direktivet krav til de enkelte landes miljømærker, som skal verificeres på nationalt niveau.

”Der vil blive pålagt sanktioner til de virksomheder, der overtræder reglerne i Green Claims-direktivet, så det er kun naturligt, at der nu er en større interesse for at sætte sig ordentligt ind i, hvad der er lovligt og hvad der ikke er, samtidig med at man som bureau har en dialog med sine kunder,” siger Carsten Bøg, der er direktør for ESG & bæredygtig udvikling i GRAKOM/Creative Club. 

Carsten Bøg, direktør for ESG & bæredygtighed i GRAKOM

 Der var næsten 50 deltagere, da Carsten Bøg og ESG-rådgiver Signe Fribo i GRAKOM/Creative Club på et webinar forleden introducerede det nye ESG-kodeks for bureaubranchen, som er det første af sin art.

Det nye bureau ESG-kodeks tager udgangspunkt i de fire søjler i Global Compacts ti principper: Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption.

”Men kodekset, der er udviklet af GRAKOM/Creative Club med input fra en følgegruppe af bureaufolk er skåret til, så det tager udgangspunkt i bureaubranchen, og det ligger frit tilgængeligt for alle bureauer at tilgå,” siger Signe Fribo.

Signe Fribo, ESG-rådgiver i GRAKOM. Foto: Bent Nygaard

Carsten Bøg tilføjer, at man i udarbejdelsen af kodekset desuden har taget den viden med, som GRAKOM har opsamlet, efter at man tilbage i 2012 sammen med HK udviklede den første udgave af et CSR-kodeks for den grafiske branche.

”Det grafiske CSR-kodeks er desuden udkommet på engelsk, og er dermed kommet ud at leve internationalt, og det skal bureauernes ESG-kodeks selvfølgelig også,” siger Carsten Bøg.

Det nye kommende Green Claims-direktiv dikterer, at hvis man tiltræder et kodeks, skal man kunne dokumentere, at man enten kan leve op til kodekset og/eller at man arbejder konkret med at kunne opnå de krav, der er i kodekset.

“Man kan godt tiltræde ESG-kodekset, og markedsføre, at man har tiltrådt det, fx ved en tekst på bureauets hjemmeside. Bureauet skal dog altid sikre sig, at virksomhedens forhold og aktiviteter er i overensstemmelse med kodeks og desuden sørge for at have dokumentationen på plads,” siger Signe Fribo.

Bureauernes ESG-kodeks er frit tilgængeligt her. Der er en kort introduktion til kodekset her. Og der er også en kort introduktion til kodeks, der er henvendt til bureauets kunder, så de kan se, hvad bureauet har tiltrådt.

Hvis man ønsker at høre mere om bureauernes ESG-kodeks, kan man kontakte Carsten Bøg på cb@grakom.dk eller 20 12 34 13.