Bureauernes forening risikerer at blive splittet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Optagelsen af det nye mediabureau, Orchestra, har skabt utilfredshed blandt mediabureauerne. Foreningens direktør afviser dog, at der er større problemer.

Mediabureauer og reklamebureauer har i årevis haft et modsætningsforhold inden for deres forening, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB), som nu hedder Kreativitet & Kommunikation.

Ind imellem har der ligefrem været talt om en mulig splittelse.

Det har også været tæt på, men er indtil nu blevet ved ordene.

Nu ulmer det igen – nogen vil måske kalde det teatertorden – men når Bureaubiz lytter til vandrørene, så lyder det mere alvorligt end tidligere. Foreløbig bliver utilfredsheden dog uden for blokken, og foreningens direktør, Tine Aurvig-Huggenberger afviser, at der er en større strid under opsejling.

Den konkrete anledning er det nye mediabureau, Orchestra, stiftet af fire reklamebureauer: Partners, Envision, We Love People og &Co.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at foreningens formandsskab består af Envision, Mona Juul (formand), Partners-formand, Jan Duckert (næstformand) og så GroupM-direktør, Jonas Hemmingsen (næstformand)

Med Mona Juul og Jan Duckert i ejerkredsen er det naturligt, at Orchestra søger om optagelse i foreningen.

Umiddelbart en formssag – foreningen har også i år sagt goddag til det svenske mediabureau Tre Kronor, der er startet op i Danmark – men Orchestra gik i luften med nogle udmeldinger i Børsen, som skabte betydelig modstand hos de andre mediabureauer, fordi der blev sået tvivl om, hvorvidt Orchestra ville arbejde på det grundlag, som er aftalt i foreningen.

Derfor lød meldingen fra mediabureauudvalget i Kreativitet & Kommunikation, at man først lige ville se, hvordan Orchestra agerer i markedet. I hvert fald ifølge Bureaubiz’ oplysninger. Men Tine Aurvig-Huggenberger afviser, at det er sådan, det er foregået.

“Det er rigtigt, at der har været mediabureauer, der mente, at man skulle vente, men det har ikke noget med mediabureau-udvalget at gøre. Orchestras indmeldelse har været taget op i bestyrelsen, og her var der flertal for at optage dem – men også at understrege, at bureauet selvfølgelig skal leve op til de aftaler, der gælder for at være medlem af foreningen,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.

I bestyrelsen kommer flertallet fra reklamebureauer, og det kan være med til at underbygge modsætningsforholdet.

Formelt er der næppe noget at komme efter. Sagen er håndteret i overensstemmelse med vedtægterne.

Problemet er politisk, og sagen rammer ind i en problemstilling om, hvordan en bureauforening med forskellige typer bureauer med indbyrdes modsætningsforhold skal fungere.

Mediabureauerne har i en årrække udviklet sig stærkere end reklamebureauerne. Alligevel fremstår Kreativitet & Kommunikation fortsat som reklamebureauernes forening.

Bureauverdenen er i dag præget af en række forskellige foreninger – bl.a. PR-bureauerne og de digitale i ADDA.

Kreativitet & Kommunikation er med Tine Aurvig-Huggenberger i spidsen som direktør i gang med en plan, der skal få foreningen til at vokse og skabe større samling i branchen. Det nye navn skulle netop signalere større bredde.

Derfor kan sagen om Orchestra blive en møgsag.

En ting er vedtægter – noget andet er politik, og hvis mediabureauerne føler sig bosset af reklamebureauerne, hvordan påvirker det så andre bureautypers lyst til at blive medlemmer?

Set i helikopter-perspektiv kan der være mange gode grunde til at skabe større samling i branchen. Lige som f.eks. Danske Medier. Men skal det lykkes, så skal man have fundet en form, hvor man kan samles om det, man har til fælles og give plads til de ting, hvor der kan være modsætninger mellem de forskellige bureautyper.

Det kræver en vis autonomi, og spørgsmålet bliver så, om man i en sag som Orchestra skulle have valgt en vej, hvor reklamebureauerne overlader til mediabureauerne at træffe beslutning om optagelse.

Mediabureauernes reaktion på optagelsen af Orchestra vil blive en del af besvarelsen på det spørgsmål, og lytter man til Tine Aurvig-Huggenberger, så er der ikke et større problem.

Tine Aurvig-Huggenberger afviser dog ikke, at sagen om Orchestra har rummet problemstillinger – men et mere dybtgående problem i foreningen kan hun ikke få øje på.

“Det er rigtigt, at der var mediabureauer, der var meget pikerede over Orchestra udtalelser, da bureauet trådte frem. Men når jeg taler med dem, så fylder det ikke meget mere. De har travlt med at drive deres forretning,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.