Bureauers klager over SKI-aftale spidser til

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Klagenævnet vil ikke bremse kontrakterne, selvom 20 bureauer har klaget. Til gengæld har designbureauerne hyret et stort advokatfirma.

I klagesagen om SKI-aftalen om design er parterne gået i offensiven, men antallet af involverede er skrumpet ind, efter at klagerne over SKIs afgørelse har dannet fælles front.

Pris var reelt eneste udslagsgivende parameter, da SKI i september udvalgte de virksomheder, som fremover skulle tilbyde staten og kommunerne visuel kommunikation og identitet.

Det var i al fald indvendingen fra ikke færre end 20 bureauer, der pegede på, at f.eks. trykkeriers DTP-afdelinger kunne udkonkurrere de førende designbureauer, når produktion og implementering vejede lige så tungt som erfaring med kreative udviklingsopgaver og rådgivning.

Klagerne satte processen i stå – en såkaldt stand-still periode, mens et klagenævn først vurderer, om SKI kan gå videre med processen, og siden ser på indholdet i den enkelte klage.

Nu har Klagenævnet været igennem første del, og SKI lagde i går følgende på sin hjemmeside:

“Klagenævnet har medio oktober udtalt, at klagerne ikke får opsættende virkning. Det betyder, at SKI kan gå videre i processen og sætte kontrakterne i drift. Det vil ske snarest muligt, forventeligt i starten af november. Mere information følger.”

Mere information – men ikke i form af yderligere kommentarer lige nu, erfarer Bureaubiz.

Hos Danish Design Association (DDA), der koordinerede de 20 klager, vil man gerne kommentere sagens gang, for nu går foreningen i offensiven:

“At klagenævnet ikke ser nogen grund til at opretholde standstill-perioden er ikke det samme som, at sagen er gået i stand. Og det udelukker ikke, at hele aftalen kan blive annulleret. Det så vi jo for halvandet år siden, at den kunne. Klagenævnets første træk har blot sat os i yderligere beredskab,” siger Gitte Just, der er direktør i DDA.

Og beredskabet er ganske konkret: Foreningen har hyret advokatfirmaet Gorrissen Federspiel til at indgive en fælles klage på vegne af DDA og de berørte DDA-medlemmer.

“Man står stærkere, når man står sammen. Og vi har med Gorrissen Federspiels bistand sat spydspids på vores klagepunkter. Og den overordnede anke er, at udbudsmaterialet har været for uigennemsigtigt,” siger Gitte Just, der tilføjer, at SKI også har sat en advokat på sagen.

Formålet med den fælles front fra bureauerne er ifølge Gitte Just at få annulleret aftalen – igen – og få udbudsmaterialet forbedret, så der i stigende grad tages højde for komptence inden for det felt, aftalen dækker.

Delaftale 1 – Visuel kommunikation og identitet

Her er de virksomheder, med hvem SKI nu kan sætte kontrakter i drift … mens sagen kører videre.

 • Bysted
 • Datagraf
 • Enteneller
 • Essensen
 • F.E. Bording
 • GP-Tryk
 • Graphic Wave
 • GRC
 • Initiative Universal Media
 • Jannerup offset
 • Kailow Graphic
 • Kailow Visual
 • Komiteen for Sundhedsoplysning
 • PrinfoDenmark – PrinfoHolding
 • PS Experiential Communication
 • Rosendahls – Schultz Grafisk
 • Scanprint
 • Sincera
 • Strandbygaard Grafisk
 • Umloud Untd

På Delaftale 2, Tryk og efterbehandling, er 10 virksomheder valgt; 8 trykkerier, 1 kontorforsyning samt Best-Buy-Broker, en webbaseret indkøbsportal, der indgår i Sylvester Hvid & Co.