Bureaufusion fejlede: Reklame og digital fungerede ikke helt sammen

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Nordjyske Medier fik ikke den forventede synergi i at samle Aalborg-bureauerne Combine og Shrpa. Efter at digitalbureauet er solgt fra, skal reklamebureauet have nyt navn.

Umiddelbart lød det som en god idé; at favne reklame og digital. Og kombinationen af reklamebureauet Shrpa og digitalbureauet Combine blev understreget af sidstnævntes navn, der for halvandet år siden blev det fortsættende.

Men det fortsætter ikke længere. Fusionen er opløst, idet Combine nu officielt har fået nye ejere – som Bureaubiz skrev i går. Tre ledende medarbejdere har købt det aalborgensiske digitalbureau med i alt 36 medarbejdere.

Sælgeren er Nordjyske Medier, der solgte for at fokusere på kerneforretningen med at drive medievirksomhed.

Dertil kommer, at fusionen ikke helt fungerede, siger Claus Falk, der er koncerndirektør i Nordjyske Medier.

”Reklamebureauets konsulentydelser og digitalbureauets software-produkter fungerede ikke helt sammen. Vi fik i al fald ikke den forventede synergi,” siger Claus Falk til Bureaubiz. Han fortsætter:


”Det vigtigste for os er Nordjyske Mediers digitale udvikling, mens Combine er naturligt mere eksternt rettet med bl.a. content management-systemer og løsninger inden for turisme og e-handel.”

Tilbage er ’forretningsområdet Advertising’, som tidligere hed Shrpa.

”Vi kigger i øjeblikket på et navn til reklamebureauet, og Shrpa er bestemt en af mulighederne,” siger Claus Falk.

Hvis I vil fokusere på medievirksomhed, hvordan passer et reklamebureau så ind?

”Vi er glade for at have adgang til bureauets ydelser, men af hensyn til både bureauet og medievirksomheden er det vigtigt med en vis indbyrdes afstand – en uvildighed. Og reklamebureauet har kørt fint med denne afstand, og 2015 har været et godt år,” siger Claus Falk.

Men en virksomhed, der trives bedst på afstand fra jer, klinger ikke af kerneforretning …

”Bureauet kører videre som et selvstændigt virke, og det er ikke til salg,” siger Claus Falk.

Combine havde for et år siden et pænt stykke over 100 medarbejdere. Umiddelbart kunne det ligne en udsivning af de større, når det frasolgte Combine har 36 medarbejdere, og reklamebureauet har ca. 25 medarbejdere.

Men med i dette regnestykke skal tages ca. 40 medarbejdere i den interne udvikling, som før var en del af Combine, men som nu ”bliver lagt i maven på Nordjyske Medier”. Desuden blev Business Intelligence-aktiviteten i august solgt til Accobat.

I forbindelse med senest offentliggjorte regnskab ryddede Combine voldsomt op og afskrev goodwill og aktiver fra tidligere opkøb og produktlinjer. Det resulterede i et underskud på over 13 mio. kr. – men forventningen for 2015 lød i foråret på en stigende bruttoavance og et overskud.