Af Pia Osbæck pia@bureaubiz.dk
Ambition-partnere. Fra højre: Casten M. Olsen, Jacob Kildebogaard, Grethe F. Berg, Peter Nyemann, Søren Riisager, Jeppe Berggreen, Troels Fiig og Henrik Hobel.

Ambition er Danmarks første rendyrkede datadrevne bureau, mener den adm. direktør for de tre bureauer, der nu samler sig under én hat.

Tre specialbureauer, der tidligere har arbejdet under fælles paraply, fusionerer nu under navnet Ambition.

Det drejer sig om bureauerne i Direct Gruppen: Director, DM Partner og Webjuice.

Ifølge adm.dir. for det samlende bureau, Peter Nyemann, bliver det Danmarks første rendyrkede datadrevne bureau.

Den udmelding kan jeg forestille mig provokerer nogle, kan du forklare det nærmere?

”Ja, det kan jeg godt, for det mener jeg ærligt. De bureauer vi sammenligner os med, og som selv kalder sig datadrevne, mangler alle nogle af de kompetencer vi har,” siger Peter Nyemann og er ikke bleg for at pege direkte på, hvem de er.

”Via DM Partner har vi kompetencer inden for dataanalyse, databerigelse og dataindsigt. Online marketingbureauerne IIH og Atcore skriver selv, at de er datadrevne, men de har hverken de dybe datakompetencer vi har eller de CRM-kompetencer, som vi har i Director.”

Han fortsætter:

”Så er der de indsigts- og databaserede bureauer som Geomatic og Bisnode. De har ikke de kommunikationskompetencer, som vi har i Director, som i øvrigt også kan eksekvere kreativt. Og endelig er der de datadrevne dialogbureauer som Responsive og Nordlid, som ikke har Webjuices kompetencer inden for online strategi, search marketing og trafikskabende indsatser.”

Jeres konkurrentanalyse betyder jo ikke, at i behøver at fusionere. I kunne godt fortsætte med at tilbyde jeres kompetencer som hidtil. Hvad er årsagen til, at I ændrer jeres set-up fra at være selvstændige bureauer til at fusionere?

”Da vi startede som små bureauer, tror jeg, at det var rigtigt at rendyrke og fokusere på kompetencerne i hvert bureau. Ejerskabsmæssigt var det også mere interessant at være en stor partner i et lille bureau end omvendt,” siger Peter Nyemann og fortsætter:

”Men risikoen er også suboptimering og vi har erkendt, at vi kan blive bedre til at samarbejde på tværs ved at gå sammen og blive eet bureau. Desuden synes vores kunder, at det er besværligt at have tre indgange til vores kompetencer i stedet for at have én indgang. Det tager vi nu konsekvensen af”.

Hvad er baggrunden for det nye navn?

”Vi synes, at definitionen i ordbogen på ordet ambition passer godt på os: ’Et stærkt, ofte vedholdende ønske om at opnå noget attraktivt, men svært tilgængeligt’. Det beskriver os godt. Og vi vil gerne være ambitiøse både på egne og vores kunders vegne,” siger Peter Nyemann og pointerer, at de udtaler det på dansk og ikke engelsk.

De fusionerede bureauer får en samlet omsætning på godt 80 millioner kroner og 50 medarbejdere.

Nedenfor ses de nyeste regnskabstal for de tre bureauer. Director er vækstet som følge af flere kunder, bl.a. Gjensidige, EG, Folkebevægelsen mod Ensomhed og Hjerteforeningen. Director markerede sig desuden i 2016 ved at vinde Danish Internet Award i kategorien Best Datadriven Campaign og guld ved The International Echo Award.

Både Webjuices og DM Partners indtjening er faldet, og det skyldes investeringer i nye forretningsområder og opgradering af kompetencer:

“Webjuice har investeret i nye forretningsområder som social media marketing og konverteringsoptimering og DM Partner har investeret i datasikkerhed og certificering samt i at forberede sig til den nye persondataforordning.”

Ambition ejes af de ni partnere: Peter Nyemann, Henrik Hobel, Henrik Saustrup, Jacob Kildebogaard, Søren Riisager, Carsten Maisch Olsen, Troels Fiig, Grethe Berg og Jeppe Berggreen.

2016 regnskabstal for Director

 • Bruttoavance 10,0 mio. kr. +16%
 • Bruttoavance pr. medarbejder 912.000 kr. -5%
 • Lønandel 69 (71,2)
 • Resultat af primær drift +1,217 mio. kr. +61,4 pct.

2016 regnskabstal for DM Partner

 • Bruttoavance 18,9 mio. kr. -16%
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,049 mio. kr. -25%
 • Lønandel 61,8 (50,5)
 • Resultat af primær drift +1,896 mio. kr. -66,8%

Note: Et forretningsområde blev i 2016, som led i forberedelserne til fusionen, flyttet fra DM Partner til søsterselskabet iDQ.

2016 regnskabstal for Webjuice

 • Bruttoavance 10,1 mio. kr. +19%
 • Bruttoavance pr. medarbejder 775.000 kr. -18%
 • Lønandel 70,1 (65,3)
 • Resultat af primær drift +1,103 mio. kr. -35,2%

Direct Gruppen har tidligere haft TM Partner med i gruppen. Det blev solgt fra for nogle år siden til McPhone, men Direct Gruppen ejer dog stadig 10% af selskabet.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club