Bureaukonkurrence ramt af bureaukrati

Peter Engholm
25@mail.dk

Internt bureaukrati har i foreløbig tre måneder udsat Ligestillingsministeriets udbud om antivolds-kampagne målrettet kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

45 pct. af samtlige kvinder på danske krisecentre er født uden for Danmark – men hele gruppen af indvandrere og deres efterkommere udgør 9 pct. af den samlede befolkning.

Denne overrepræsentation “fordrer et særligt fokus og en målrettet indsats”, hedder det udbudsbeskrivelsen, der lægger op til en 1,6 mio. kr. kampagne målrettet kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Men målrettet – dét har proceduren tilsyneladende ikke været. For bureauerne skulle sende deres tilbud ind senest den 27. maj, og midt i juni forventede man at indgå kontrakten. Godt tre måneder senere er det ikke sket.

Udbyderen er Ligestillingsafdelingen under Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet, og her har presseansvarlig Søren Feldbæk Winther, der også er kontaktperson for udbudet, blot denne kommentar:

“På grund af organisatoriske ændringer og en grundig gennemgang af de omfattende tilbud har processen taget længere tid end først forventet.”

I begyndelsen af året blev en rekrutteringskampagne for Kriminalforsorgen afblæst p.g.a. for mange anmodninger fra bureauer. Men det er angiveligt ikke tilfældet her – processen har bare taget tid.

Bureauer, der har tilrettelagt deres arbejde efter udbudets tidsplan, må i stedet indstille sig på at være fleksible – en fleksiblitet, der ikke går den anden vej. Ligestillingsafdelingen havde næppe accepteret en overskreden deadline fra bureauernes side med en ledsagende forklaring om ‘organisatoriske ændringer’.

I midtsommeren fik de bureauer, der har afgivet tilbud, besked om, at processen var forsinket. En besked, der ikke siden er blevet fulgt op.

Nu lyder forventningen, at kontrakten kan indgås i begyndelsen af oktober – og at den øvrige del af tidsplanen også forskydes.