Bureaulederundersøgelse: Det har været sværest for de helt store bureauer

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Det er også de store bureauer, der især forventer lønstigninger de kommende seks måneder. Se her, hvad 92 bureauledere har svaret.

Det har været nogle svære måneder for mange bureauer at komme igennem. Sådan har det i hvert fald lydt på vandrørerne. Og i Bureaubiz’ seneste bureaulederundersøgelse siger 35 pct. da også, at deres ordretilgang var meget eller lidt lavere de seneste seks måneder (november-april) end tidligere.

Kigger man på, hvilke bureautyper, der har haft det sværest, er det især PA-bureauerne og mediabureauerne. Henh. 60 pct. og 44 pct. har haft en meget lavere eller lidt lavere ordretilgang i den periode, viser Bureaubiz’ bureaulederundersøgelse.

Omvendt har især designbureauer og eventbureauer haft en lidt højere eller meget højere ordretilgang de seneste seks måneder.

Hvordan vurderer du, udviklingen har været i dit bureau de seneste seks måneder (november 2023 til april 2024)? Ordretilgang

Det har været sværest for de store bureauer

Hvis man i stedet for typen af bureau, kigger på bureauernes størrelse, tegner der sig et billede af, at det især er de helt store bureauer (over 50 ansatte), der har haft en meget lavere eller lidt lavere ordretilgang de seneste seks måneder. Bedre er det gået for mellembureauerne (10-49 ansatte), der har haft en lidt eller meget højere ordretilgang.

Hvordan vurderer du udviklingen har været i dit bureau de seneste seks måneder (november 2023-april 2024) – Ordretilgang

Store bureauer forventer lidt højere lønstigninger

De fleste bureauer uanset type og størrelse forventer en uforandret lønudvikling de kommende seks måneder (maj-oktober 2024). Dog er der en undtagelse: Hos de helt store bureauer (over 100 ansatte) er der en kraftig overvægt, der forventer (lidt højere) lønstigninger.

Hvordan vurderer du, udviklingen vil blive for dit bureau de kommende seks måneder (maj-oktober 2024)? – Lønninger

Hvordan vurderer du, udviklingen vil blive for dit bureau de kommende seks måneder (maj-oktober 2024)? – Lønninger

 De store bureauer har også de seneste seks måneder givet lønstigninger (58 pct.) men ikke i så høj grad som de mellemstore bureauer med henh. 10-19 ansatte (60 pct.) og 20-49 ansatte (58 pct.).

Hvordan vurderer du, udviklingen har været i dit bureau de seneste seks måneder (nov.-april) – Lønninger

Ift. type bureau, er det kun eventbureauer, der skiller sig ud som dem der har givet højere løn de seneste seks måneder.

Hvordan vurderer du, udviklingen har været i dit bureau de seneste seks måneder (nov.-april) – Lønninger?

OM UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er sendt til 520 bureauer beskæftiget inden for bl.a. reklame, digital, media, kommunikation og public affairs.
92 har svaret på hele eller dele af undersøgelsen svarende til 18 pct.
Undersøgelsesperioden er maj 2024.

Der kommer yderligere informationer fra bureaulederundersøgelsen i Bureaubiz’ BureauTrends-rapport. Se mere her.