Bureaunyt: Usikkerhed om et bureaus fortsatte drift

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Fra Pro-universets Bureaunyt kan du her læse om et bureau med udfordringer, der kan have betydning for den fortsatte drift.

Bureaunyt er robotjournalistik, hvor du kan holde dig orienteret om ændringer i bureauers regnskab, bestyrelse og lignende. Her er et aktuelt udpluk.

NOISE PR ApS har indberettet nyt regnskab for 2017. I regnskabet er den fremtidige drift (going concern) af virksomheden vurderet.

Vurderingen foretages, da der er udfordringer, som kan have betydning for den fortsatte drift de kommende 12 måneder. I vurderingen skriver ledelsen:

Usikkerhed om going concern
Årsregnskabet er aflagt efter going concern princippet, da det er ledelsens forventning at selskabet kan honorere krav i den takt de forfalder.

Selskabet har ikke været hurtig nok til at tilpasse selskabets omkostninger til aktivitetsniveauet, hvilket har medført en gældsopbygning som er honoreret af selskabets ledelse. Selskabets omkostninger for 2018 er tilpasset virksomhedens aktivitetsniveau.
NOISE PR ApS‘ revisor, ROS REVISION – REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, har registreret fremhævelser af forhold – hvilket betyder, at revisor indberetter, at der findes emner, læseren skal være særlig opmærksom på. Revisor skriver:

Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til note, som omtaler, at selskabets forsatte drift er betinget af, at der tilføres yderligere kapital, således at selskabet kan honorere krav i takt med at de forfalder. selskabets ledelse og anpartshaver har i regnskabsåret lånt selskabet 1,7 mill. kr. til dækning af eksterne kreditorer.

Firmaets egenkapital er i regnskabet opgjort til -1,05 mio. kr. En negativ egenkapital kan være et tegn på en insolvent virksomhed – hvilket som regel betyder, at virksomheden ikke kan fortsætte sin drift, med mindre ejeren eller andre investorer skyder penge ind i virksomheden.

Se andre nyheder fra Bureaunyt her