Byens bedste lønninger

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og byens bedste nøgletal. Kommunikationsbureauet København udsprang fra Propaganda McCann og har i sit første regnskab levet fuldt op til sit ophav.

Overskudsgraden kunne være bedre, men det skyldes formentlig, at Kommunikationsbureauet København har skullet betale et fee til McCann i forbindelse med fissionen, der førte til dannelsen af McCann Copenhagen, Mensch og København.

I hvert fald optræder der en ekstraordinær udgift på 1,3 mio. kr. i bureauets første regnskab, der dækker 18 måneder, og tager man forbehold for den, ville Kommunikationsbureauet København have haft en overskudsgrad i top.

Og det burde den da også være, når man ser på de øvrige nøgletal. Omregnes 18 måneders regnskabet til 12 måneder, kommer bureauet ud med den højeste bruttoavance pr. medarbejder blandt de 142 bureauer, der indgår i Bureaubiz’ bureaurapport for 2009.

Nr. 2 på listen er – Mensch med knap 1,6 mio. kr.

Også lønningerne er helt i top. De fire medarbejdere kostede i gennemsnit lidt under 900.000 kroner, og det er mere end Marketing Clinic og &Co, der lå højst blandt de 142 bureauer.

Lønninger på det niveau matcher det gamle Propaganda McCann, der også lå i top på bruttoavance pr. medarbejder. Mensch kom ud af sit første år med et lidt lavere niveau, men det skal formentlig tilskrives, at man også her har skullet betale et fee til McCann.

Sune Bang er en af de tre stiftere og adm. dir., og han glæder sig selvfølgelig over resultatet.

“Vi havde to kunder med fra McCann, men ellers var det en koldstart, hvor der skulle løbes stærkt, for der er mange ting, der skal tænkes på ved start af en virksomhed samtidig med at vi skulle løbe forretningen i gang,” siger Sune Bang og fortsætter:

“Vi udspringer af Propaganda, men vi har forsøgt at bringe modellen videre. D.v.s. at vi satser endnu mere på tunge senior-folk og skærer endnu flere af de øvrige funktioner fra. Man skal betale for vores kompetencer – men man skal ikke betale 2000 kr. i timen for en rentegner. Vi sætter et hold sammen med kunderne, hvor de nødvendige kompetencer hentes ind hos folk og virksomheder, der er skarpe på deres områder.”

Forventningerne til indeværende regnskabsår er positive, og der er nu 7 medarbejdere.

Nøgletal for Kommunikationsbureauet København

  • Bruttoavance 7,4 mio. kr.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,850 mio. kr.
  • Lønandel 50,0
  • Resultat af primær drift 1,372 mio. kr.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz. Tallene er 2/3 af regnskabet for 18 måneder