Cannes Lions’ danske makker stopper efter 14 år

Peter Engholm,
journalist

TV 2 stopper som officiel dansk repræsentant for verdens største kreativitetsfestival. Og pladsen som rød-hvid løvepasser – inkl. at pege på danske jurymedlemmer – er indtil videre ledig.

Op mod 400 danske branchefolk og -talenter mødtes og netværkede i Cannes under årets Cannes Lions i slutningen af juni. Men Cannes Lions’ danske repræsentant siden 2008, TV 2, var ”kun begrænset til stede”, da festivalen gjorde fysisk comeback for første gang i 2020’erne.

Årsagen var, at TV 2 ville gentænke sine aktiviteter i Cannes. Og resultatet foreligger nu – i form af et farvel til festivalen. Peter Olafsson, salgsdirektør i TV 2 Reklamesalg, siger til Bureaubiz:

”Vi har været glade for vores gode samarbejde med Cannes Lions gennem mange år, men som et led i en øget fokusering af vores uddannelses- og marketingaktiviteter over mod den digitale produkt- og platformsudvikling vil vi i stigende grad søge mod andre og nye inspirationskilder. Som en konsekvens af dette er TV 2 fra 2023 og frem ikke længere den danske repræsentant for Cannes Lions-festivalen.”


Peter Olafsson, salgsdirektør TV 2 Reklamesalg. Foto: Miklos Szabo – TV 2

TV 2 var ikke kun officiel dansk Cannes Lions-repræsentant i 14 år, men også i 10 år vært for den såkaldte danskerstrand, der – i modsætning til eksempelvis palæet – er festivalens reelle samlingspunkt for danske branchefolk.

Mange opgaver for TV 2’s afløser
Cannes Lions-organisationen oplyser til Bureaubiz, at der endnu ikke er udnævnt nogen ny repræsentant for Danmark. Forventningen er, at det vil ske mod slutningen af året.

En national Cannes Lions-repræsentant betaler ikke penge for partnerskabet, men forpligter sig på en række områder, som i sig selv er ganske ressourcekrævende. En dansk repræsentant er således ansvarlig for blandt andet:

  • At afholde Young Lions-konkurrencer og udpege ‘ungdomslandsholdet’ i de typisk fire konkurrencer, som Danmark deltager i (film, print, digital og design)
  • At bistå med at udpege de danske jurymedlemmer til Cannes Lions
  • At være til stede under Cannes Lions, relevante regionale awardshows samt det årlige repræsentant-møde i London
  • At hjælpe danskere mht. spørgsmål og deltagelse i festivalen og/eller konkurrencen
  • At afholde et efter-Cannes arrangement

Talent-arbejdet kan fortsætte
TV 2 har i alle årene som repræsentant for Danmark haft et samarbejde med Creative Circle om særligt talenterne. Creative Circle afholder YCCA, der er blandt de største kreative ungdomskonkurrencer i Europa, og står også for de portofolio-tjek, som indgår i udtagelsen til Young Lions.

Og Creative Circle må siges at kunne spotte talenterne, der dyster i Cannes: Alene inden for de seneste 4 afholdte festivaler har danske Young Lions-teams vundet 3 guld.

Derudover bistod Creative Circle i en årrække også med at udpege danske jurymedlemmer. De kreatives forening deltog al den tid, at jurymedlemmerne blev valgt på deres meritter.

Bestyrelsesformand i Creative Circle, Dorte Nielsen, takker TV 2 for “et fantastisk samarbejde gennem alle årene” og tilføjer, at foreningen gerne vil fortsætte med bl.a. talent-arbejdet, hvis en ny repræsentant måtte ønske det.

Den førnævnte Danskerstrand har under de seneste tre afholde festivaler været arrangeret uden Cannes’ dansker-repræsentant. Der arbejdes allerede nu på at skabe (om ikke fast grund, så i al fald) faste rammer for danskerstranden 2023. Om Cannes Lions-repræsentanten igen vil indtage en værtsrolle, er af gode grunde for tidligt at sige noget om.