Carat gjorde ligesom Vizeum i 2008.Voksede markant

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Dermed står de to mediabureauer for hele væksten i Aegis Media.

Storebror Carat ville ikke stå tilbage for lillebror Vizeum i forhold til vækst i 2008.

Carat opnåede en omsætningsfremgang på 15,3 pct. til 1,167 mia. kr. og en fremgang i bruttoavance på 27,9 pct. til 81,1 mio. kr.

På bundlinjen stod der et plus på 16,7 mio. kr. – en fremgang 62,1 pct.

Sammenholdt med den store fremgang i Vizeum er det de to mediabureauer i den danske del af Aegis Media, der står for hele fremgangen i gruppen. Det digitale selskab Isobar og analysedelen, Insight Research må således leve med en mere beskeden udvikling. Iøvrigt er 2008 sidste år med selvstændigt regnskab for Insight Research, Fra 2009 er det blevet en del af Carat.

Adm. dir. Mads Bredal beskriver året således: 8-9 gode måneder på basis af nye kunder som Kellogg’s og Matas og generel høj aktivitet hos alle kunder. Derefter gik det langsommere i 4. kvartal, der “kun” landede på budget.

Selvom Isobar ikke har stået for stor vækst, så er det dog digitale ydelser, der har trukket meget vækst.

2009 bliver anderledes vanskelig, og Mads Bredal forventer ikke et stigende bundlinje-resultat. Men han siger, der er den samme udvikling, som sås meget tydeligt i IUM’s regnskab, hvor medieomsætningen faldt, mens bruttoavancen steg.

Mads Bredal udtrykker det på denne måde. Bruttoavancen som procent af medieomsætningen er klart stigende i takt med at mediemarkedet falder voldsomt.

(Der er ikke lavet nøgletal for Carat, da tal for antal ansatte og personaleomkostninger ikke kan isoleres præcist nok til at det giver mening at udregne f.eks. bruttoavance pr. medarbejder og lønandel).