Carlsberg: Ny marketing organisation koster to chefer jobbet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den ene må sige farvel blot ni måneder efter at være tiltrådt. Den ny organisation skal skabe en mere entydig rollefordeling mellem salg og marketing.

Carlsberg Danmark skal kunne agere skarpere i markedet, og derfor har man ændret rollefordelingen mellem salg og marketing samt strammet marketingorganisationen op.

For to chefer betyder den nye organisation et farvel til Carlsberg.

I toppen er der dog ingen ændringer. Både marketingdirektør Kirsten Ægidius og salgsdirektør Jette Ramgaard sidder uændret i direktionen for Carlsberg Danmark, men under dem er der sket en række forandringer.

Målet er at sikre en mere entydig rollefordeling mellem salg og marketing, og derfor er der flyttet rundt på nogle ansvarsområder, og afdelinger blevet lagt sammen.

Det får den konsekvens, at der er to chefposter mindre.

Det grundlæggende i ændringen er, at salg skal have 100 pct. fokus på kontakten til og eksekveringen ude i handlen, mens marketing skal have fuldt fokus på strategier.

Det gælder alle strategier fra klassisk marketing (både above og below) samt portefølje-, pris- og kategori-strategier. Særligt på de to sidste har ansvaret flydt lidt mellem salg og marketing.

“Der er ingen tvivl om, at Carlsberg skal være en brandstyret organisation. Desuden er vores ambition at drive vores kategorier, og det kræver en klar ansvarsfordeling mellerm salg og marketing,” siger Kirsten Ægidius.

Konkret er salgs-udviklingsafdelingen slået sammen med afdelingen for insights til en ny afdeling for Commercial Development med reference til Kirsten Ægidius.

Marketing har desuden haft tre teams – et for henholdsvis Tuborg, Carlsberg og Non-beer med hver sin chef. De bliver nu til to: et beer-team og et non-beer team.

“Sammenlægningen af de to teams er helt i tråd med vores tanker om at tænke i kategorier på tværs af vores stærke brands. Vores opgave er at hjælpe Salg med at sikre en tydelig positionering af vores øl-brands, så vi samlet løfter kategorien,” siger Kirsten Ægidius.

Chef for Commercial Development bliver Rene Fyrsterling, der kommer fra rollen som chef for salgsudvikling.

For Charlotte Madsen betyder det et farvel efter ret kort ansættelse. Hun blev sidste sommer hentet til Carlsberg som chef for insights-afdelingen fra et job som marketingdirektør i Kelloggs. Hun fratræder den 1. juni.

Beer teamet skal ledes af Mads Friis, der hidtil har ledet Non-beer teamet, mens den hidtidige Tuborg-chef, Klaus Borello får ansvaret for Non-beer-teamet.

Det betyder et farvel til Carsten Suhrke, der har været hos Carlsberg siden 2006.

Kirsten Ægidius ser den nye organisation som et naturligt skridt i en kommercialisering af marketing, som hun har arbejdet med i de seneste par år.

“Jeg er overbevist om, at vi med denne nye organisering får skabt det rette fundament for fortsat udvikling af vores forretning i et tættere samarbejde med Salg og med udgangspunkt i et stærkt kommercielt mind-set. Vi har forskellige kompetencer i Salg og Marketing, og det skal udnyttes. Dette er en rejse, som Marketing startede for to år siden – og vi er nu klar til at tage næste kvantespring og indtage en mere fremtrædende rolle i at drive udviklingen af de kommercielle strategier,” siger Kirsten Ægidius.

Der lægges ikke op til ændringer på bureaufronten – ud over at bryggeriets bureauer skal til at samarbejde med nogle andre chefer. Teamsene bag de forskellige brands er de samme.