Carlsberg sparede mange mediekroner i 2009

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Koncernen opretholdt dog sin share-of-voice. Årsregnskabet er blevet positivt modtaget i markedet.

Det nærmeste man kommer markedsføring i Carlsberg-koncernens årsregnskab, der blev offentliggjort her til morgen, er Salgs- og Distributionsomkostninger.

De viser til gengæld et fald på ca. 1,5 mia. kr. til ca. 16 mia. kr. Årsagerne er flere, men i regnskabet nævnes bl.a. lavere medieomkostninger.

At de overhovedet bliver nævnt betyder, at de er over bagatel-grænsen – der er således tale om betydelige besparelser. Men hvor store – eller hvor stor bagatelgrænsen er – det vil man ikke oplyse. Det kunne jo være nyttig konkurrentinformation.

Et andet sted i beretningen uddybes dog yderligere, idet fraværet af en stor E M-slutrunde som i 2008 samt generelt lavere prisniveauer på media er årsagen til, at man har kunnet fastholde en share-of-voice trods lavere omkostninger.

Carlsberg havde sidste år sit mediebudget i konkurrence og valgte i starten af i år at konsolidere det globale budget hos OMD, som hidtil havde håndteret det europæiske budget.

Carlsberg-regnskabet viste faldende omsætning i 4. kvartal og en årsomsætning på niveau med året før (ca. 60 mia. kr.). Indtjeningen blev dog forbedret ret markant (+5,7 mia. før skat), og sammen med forventningerne til det indeværende år, er aktien blev sendt i vejret i dag.