Case: Design Thinking er Good Thinking

Julie Kolbeck
julie@kforum.dk

Designvirksomheden Fjord afsluttede i sommer et to måneder langt forløb med Maersk Oil med henblik på at definere en digital vision, som skal anspore organisationen til at tænke og flytte sig fremad som én samlet enhed.

Sammen med det danske olie- og gasselskab Maersk Oil har designvirksomheden Fjord, som er ejet af konsulenthuset Accenture, hjulpet Maersk Oil med at definere én strømlinet digital- og automationsvision.

’Design thinking’ er ’good thinking’
”Baggrunden for projektet var at få retning på, hvor meget og hvordan Maersk Oil skal investere og udvikle sig i forhold til den digitale udvikling. Vi bad derfor Fjord om at hjælpe os med at etablere denne fremtidsvision, og her brugte vi især Fjords erfaring inden for design thinking”, siger Head of Technology and Innovation hos Maersk Oil, Henrik Tirsgaard.

’Design thinking’ har været et meget centralt aspekt i forløbet, da man ønskede at tænke mennesket ind i processen.

”Tidligere har virksomhedernes udviklingsfokus handlet meget om teknologi. Nu handler det også om at få den menneskelige sidestilling i spil. Når vi automatiserer eller digitaliserer, så ændrer vi også på arbejdsopgaverne og kompetencerne, og det har været baggrunden for, at vi har brugt ’design thinking’ for på den måde at få alle ind i processen. Det handler nemlig først og fremmest om mennesket i teknologien,” siger Henrik Tirsgaard.

Hos Fjord siger Christopher Wronski, der var service design lead på projektet:

”Det er vigtigt for Fjord at tage hensyn til medarbejdernes oplevelse og erfaring samt at fokusere på, hvordan deres hverdag kan forbedres. Det handler om at få menneske og maskine til at samarbejde og ikke om at erstatte mennesket med robotter.”

Fjord har også hjulpet Maersk Oils arbejdsgruppe med at få visionen præsenteret for Maersk Oils Executive Team.

Workshops betød god involvering
Resultatet blev én fælles retningssættende digital- og automationsvision, hvor mennesket er i fokus, samt en klar tilgang, der tilsigter at viderelevere denne nye fremtidsvision til såvel ledelsen som medarbejdere og andre interessenter.

”Helt overordnet kom vi fint i mål med løsningen, der også blev taget godt imod hos ledelsen. Hertil var det også rigtig godt for processen, at vi selv var så involverede og derfor fik skabt et klart internt ejerskab til den vision som blev skabt,” siger Henrik Tirsgaard og uddyber:

”Mere specifikt fungerede Fjords workshops rigtigt godt, da man herigennem kunne balancere mellem at være lydhøre over for input og samtidig sørge for at tingene blev gjort,” siger Henrik Tirsgaard, der af konkurrencemæssige hensyn ikke vil komme nærmere ind på forløbets specifikke findings og learnings.

Christopher Wronski stemmer i:

”Det er lykkedes os at få ansatte på tværs af organisationen samlet i et rum og gå derfra med en klar retning inden for et par uger. Fjord fortalte dem ikke, hvad de skulle. Vi hjalp dem bare med at stimulere deres kreativitet og konceptualisere deres udfordringer bedre”.

Det kunne vi have gjort bedre
Ingen samarbejdsprojekter kan undsige sig udfordringer, og samarbejdet mellem Maersk Oil og Fjord er her ingen undtagelse:

”Det var svært at blive skarpe nok på, hvad vi ikke ville have. Nu hvor vi skal implementere det, som vi har fundet frem til, opdager vi, at vi måske nok med fordel kunne have skåret visionen endnu tættere til. Der er nogle ting, som vi har fået defineret lidt for bredt og som derfor giver lidt rigeligt plads til divergens eller tolkning,” siger Henrik Tirsgaard.

Han fortsætter:

”Et andet element er, at vi fokuserede på at få beslutningstagere involveret i forløbet. Det er en klassisk stakeholder-tankegang at få dem, der har indflydelse, engageret i sådanne processer. Det betød imidlertid også, at vi fik en smule tunnelsyn og ikke var helt skarpe på at involvere nok af vores mange yngre medarbejdere, der sidder inde med større ekspertise, end deres erfaringsgrundlag giver udtryk for. Når målet er at tilpasse sig en ny digital virkelighed, er der god grund til at involvere den nye generation af medarbejdere.”

Fjord anså også Maersk Oils forretningsekspansion som en udfordring:

”En slags udfordring har været timingen i forhold til det franske olieselskab Totals opkøb af Maersk Oil. Vi havde skabt momentum omkring den digitale retning og de næste skridt, men med opkøbet så kommer det sandsynligvis til at ændre sig lidt,” siger Christopher Wronski.

”Hertil kan abstraktion være et problem; at man skal stole på processen. Men som regel indser folk værdien til sidst. At implementere en ny arbejdsgang er aldrig nemt og kræver tilpasning,” slutter Wronski, der i øvrigt ser muligheder i et forsat samarbejde med Maersk Oil.

Baggrund for projektet
”Da vi i sommers forventede en lang periode med lav profit for olie- og gasindustrien, valgte Maersk Oil proaktivt at indgå samarbejde med Fjord med henblik på at optimere og innovere, således at vi kan udnytte vores ressourcer mere effektivt og herved skabe værdi på nye måder,” siger Henrik Tirsgaard.

Mere specifikt ønskede Maersk Oil inspiration til at reagere på digitale og industrielle udviklinger ved at skabe løsninger, der udnytter allerede eksisterende såvel som kommende teknologi fuldt ud.

Fjords idegenerering kaldes Rumble
Indledningsvist for samarbejdet foretog Fjord interviews med stakeholders, hvilket havde til hensigt at undersøge virksomheden indefra og herved identificere virksomhedens udfordringer.

Herefter nedsatte man to arbejdsgrupper: Fjords konsulentteam og Maersk Oils øverste ledergruppe med CTO Troels Albrechtsen i spidsen. Disse to grupper havde til opgave at identificere og konceptualisere Maersk Oils digitale målsætninger samt fastlægge klare metoder til at opnå dem.

”Vi tog de indledende indsigter, som vi havde gjort os via stakeholder-interviews, med til en éndags workshop, som vi kalder Fjord Rumbleä. Her samlede vi 25 mennesker fra Maersk og fem fra Fjord. Baseret på deltagernes input skabte vi forskellige visioner og værdisæt for, hvordan teknologi og digitalisering skal forme forretningen i fremtiden og ydermere skabe gennemslagskraft,” siger Christopher Wronski.

Efter denne ’rumble’ samarbejdede Fjords konsulenter med en mindre kerne fra Maersk-gruppen om at fordøje, præcisere og viderekommunikere workshoppens output.

”Fjord Rumble er altså en fokuseret og energisk idégenereringssession, der sigter til enten at forbedre allerede eksisterende forretninger eller skabe helt nye muligheder. Vi skræddersyer Fjord Rumbles, således at de passer til kundens behov og skaber originale redskaber til hver eneste Rumble, som varierer alt efter de udfordringer, som workshoppen søger at løse. Et Rumble består hermed af indsamling af information, idégenerering samt konkretisering af disse idéer, så de også bliver til handling,” siger Christopher Wronski.

Workshops har dog som regel også sine egne udfordringer:

”Afstemning og ensretning er som regel en udfordring. I en workshop oplever man typisk uoverensstemmelse i deltagernes prioriteter og perspektiver. Det er imidlertid en del af Fjords taktik at bringe disse forskelligheder til overfladen, for først da kan man udligne disse divergenser. I omtalte projekt havde deltagerne samme målsætninger, men udtrykte dem forskelligt. Workshoppen hjalp altså Maersk Oil med at skabe ét fælles mål,” siger Christopher Wronski.