Catinet genopstår som Voxmeter

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

En af Catinets ledende medarbejdere overtager analyseaktiviteterne efter, at Catinet i juli gik konkurs.

Netop i disse dage begynder det nye analysefirma, Voxmeter, at ansætte folk. Det er resultatet af, at man i går fik alle aftaler på plads om overtagelse af analyseaktiviteterne i konkursramte Catinet.

Bag Voxmeter står Catinets hidtidige forretningsdirektør, Anna Midtgaard Christensen, og hun lægger ikke skjul på, at hun i ansættelsen af folk vil søge blandt Catinets medarbejdere.

“En væsentlig drivkraft for rekonstruktionen har været at sikre, at Catinets kunder bliver holdt skadesløse i forhold til igangværende projekter. Derfor har vi overtaget kunderne og forpligtigelserne. Men vi har ikke overtaget medarbejderne. Her bliver der tale om nyansættelse af det nødvendige antal,” siger Anna Midtgaard Christensen.

Catinet gik konkurs i midten af juli, og den primære årsag var økonomiske problemer i forbindelse med store investeringer i udvikling af en række produkter med henblik på eksport under navnet Catglobe.

De basale danske analyseaktiviteter incl. sidste års overtagelse af IFKA havde en fornuftig drift, fortæller Anna Midtgaard Christensen, og det er dem hun har overtaget.

Catinet-stifter Christian Stjer vil selv arbejde videre med Catglobe.

Anna Midtgaard Christensen forventer at komme op på 6 fastansatte plus et antal free-lancere. Det er lidt mindre, end der var beskæftiget i Catinet’s analysedel.

Det er hende, der har stiftet virksomheden, men det er muligt, at der senere vil blive optaget medejere.

Visionerne for virksomheden er meget ligetil.

“Helt grundlæggende er vores ambition at videreføre visionerne bag Catinet, produkterne og kulturen bag arbejdet med analyse. Men selvfølgelig skal vi også hele tiden udvikle og forbedre,” siger Anna Midtgaard Christensen.