Catinet har købt IFKA

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

IFKA-stifter Jørn Thulstrup indtræder i Catinets bestyrelse og IFKA-direktøren bliver underdirektør.

Analyseinstituttet Catinet har købt Institut for Konjunktur analyse (IFKA).

IFKA’s stifter, senioranalytiker Jørn Thulstrup, indtræder i Catinéts bestyrelse og hjælper til med integrationen af IFKA’s og Catinéts konjunkturmålinger.

IFKA’s adm. direktør Thomas Søby, indtræder i Catinét-IFKA som underdirektør for opinion og konjunkturmålinger.

IFKA’s medarbejdere fortsætter hos Catinet -IFKA og sikrer videreførelse af IFKA’s samlede analyse-aktiviteter.

Data fra IFKA’s konjunkturanalyser, tilbage fra 1983, lægges ind i Catinéts teknologi Catglobe. Det betyder flere anvendelsesmuligheder af Catglobe, idet databasen vil indeholde data fra før og efter skelsættende perioder, som Kartoffelkuren1986, Golfkrigen 1990, 9/11 og regeringsskiftet i 2001.

Catinet skriver i en pressemeddelelse:

“IFKA’s produkter passer perfekt ind i Catinéts produkt “CEM Intelligence” – Verdens første GPS system over kunder og konjunktur. I GPS-systemet gennemføres dataindsamling og analyser løbende. Det giver hele tiden kunderne et billede af hvad der sker lige nu.

….

Grundlaget i GPS-systemet er det løbende interviewarbejde i CEM-modellen. Heri indgår opdaterede konjunkturmålinger, baseret på 160 daglige repræsentative telefoninterview. Tilsvarende indsamles kundereaktioner indenfor pt. 24 brancher med daglige interview. Hermed sikres kunderne dugfriske analyseresultater og prognoser indenfor samfund, politik, økonomi og forbrugerforventning”.