Christian Linnelyst træder ind i bureaubestyrelse

Peter Engholm
25@mail.dk

Falcks marketingchef afløser ”Mr. Corporate Governance”, Lars Nørby Johansen, der trak sig som formand for bureau med en iøjnefaldende start. Og siden er vokset voldsomt.

OMI kom til verden i 2009 og fik en – på flere felter – iøjnefaldende start. Reklamebureauet markerede sig med helsides annoncer og formåede at hente den højtprofilerede erhvervsmand og tidl. koncernchef for Group 4 Falck, Lars Nørby Johansen, ind som bestyrelsesformand – en signalværdi, der ikke var til at tage fejl af.

Men Nørby Johansen står om nogen for “Corporate Governance i Danmark”, hvilket også er titlen på en rapport, som det såkaldte Nørby-udvalg stod bag i 2002. Og da OMIs revisor kom med flere kritiske bemærkninger til bureauets første regnskab, trak Nørby Johansen sig sidste efterår som formand – bl.a. med begrundelsen om, at det ikke var gået stærkt nok med at få etableret god virksomhedsledelse.

Dengang sagde Claus T. Hansen, stifter af OMI, at corporate governance er svært at levere i et opstartsår – og at han forventede at have afløseren for Nørby Johansen på plads om 14 dage.

Der gik lidt længere tid end dét – hvad skete?

“Vi har brugt lang tid på at evaluere personprofilen for det nye bestyrelsesmedlem. Vi ønskede en person fra den virkelige verden – forstået sådan, at det skulle være én, der har en mere operationel tilgang, og som kender – og har købt – den type ydelser, vi leverer,” siger Claus T. Hansen, adm. direktør i OMI.

Og det nye bestyrelsesmedlem er Christian Linnelyst, der i efteråret forlod posten som marketingdirektør i SAS, og som i maj tiltrådte en stilling som marketingchef i Falck. Han bliver menigt bestyrelsesmedlem – formanden er Klaus Lund.

“OMI er ikke længere i opstartsfasen – vi har et flot regnskab og kunder, der synes, at vi leverer et tilfredsstillende stykke arbejde. Næste skridt er at imødekomme kundernes behov, og Christian Linnelyst ved, hvad der er vigtigt for kunderne. Alle i OMI kommer fra den anden side af skrivebordet, hvad enten det er direktionsmedlemmer, salgs- eller marketingchefer – og det er vigtigt for os at tilføre en profil, der ikke er født ind i reklamebranchen. Jeg kender Christian helt tilbage fra hans tid hos Song Networks og ved, at han er knalddygtig og – på lige fod med bureauet – er eksponent for målbar kommunikation,” siger Claus T. Hansen.

OMIs nye regnskab rummer også denne gang kritiske bemærkninger fra revisoren, bl.a. at man ikke har overholdt bogføringslovens bestemmelser – og at det sker to gange i træk, kan undre.

Man har pr. 31/12 også tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, men dén bemærkning er reelt mindre alvorlig. Den skal stå der, når det er tilfældet, og fakta er, at OMI både har en markant fremgang og giver overskud. Dermed begynder bureauet at reetablere selskabskapitalen.

Regnskabet gør sig desuden bemærket ved meget store Andre eksterne omkostninger – d.v.s. husleje, telefon, salgsomkostninger etc. De udgør ca. halvdelen af bruttoavancen, og det er usædvanligt højt.

Nøgletal for OMI

  • Bruttoavance 12,255 mio. kr. +188,1 pct.
  • Lønandel 38,4 (45,3)
  • Resultat af primær drift +1,15 mio. kr. (-1,563 mio. kr. i 2009)