&Co har droppet digitalt søsterbureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Søsterbureauet skulle have bragt &Co dybere ind i den digitale verden. Nu holder man i stedet fast i en netværks-tankegang og det omfatter bl.a. et tæt samarbejde med et digitalt bureau.

Det er ikke mere end halvandet år siden, at &Co etablerede et søsterbureau under navnet &Co Boost, der skulle bringe bureauet dybere ind i den digitale verden.

Det skete under ledelse af Anders Ibsen fra The Milk, men nu er projektet droppet igen.

“En meget stor del af vores arbejde var og er allerede digitalt, så det handlede ikke om som sådan at tilføre os digitale kompetencer. Ideen handlede om at kombinere en indsigt i online, der stak meget dybere end markedsføring med vores kernekompetencer inden for strategi, ide og branding. Men måske var tiden forkert. I hvert fald fandt vi ikke de synergier, vi havde troet på, og så var det mest naturligt at gå hver til sit,” siger Mikael Jørgensen.

Anders Ibsen er nu CEO i Atosho, og &Co er vendt tilbage til netværks tankegangen. Det indebærer bl.a. et tæt samarbejde med det digitale bureau Loft37.

“Det er nogle folk, der matcher os godt, og derfor har vi lavet en del med dem. Og vil meget gerne lave flere projekter med dem. Men vi samarbejder også med andre. En åben tilgang til samarbejder har altid været vores filosofi. Det er essensen af vores navn,” siger Mikael Jørgensen og fortsætter:

“Ingen bureauer kan efter min opfattelse tilbyde alle spidskompetencer inden for den digitale verden, og derfor er det nødvendigt at samarbejde på tværs. Selvom en betydelig del af vores omsætning relaterer sig til den digitale verden, så er vi ikke et online bureau, og derfor søger vi samarbejde med andre, der kan supplere os efter behov.”

Mikael Jørgensen har således en stærk tro på princippet om “Samarbejd – eller dø”, som det blev proklameret i en artikel af Søren Nøhr fra Bates i Bureaubiz’ årlige bureaurapport.

Men det er ikke kun en driver for bureauets tilgang til det digitale arbejde.

“At vælge de bedste inden for hvert område er grundlæggende ikke meget anderledes end, når vi skal finde en filminstruktør til en reklamefilm,” siger Mikael Jørgensen.