Co+ har skubbet Ogilvy væk fra B&O

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

B&O har etableret et usædvanligt tæt partnerskab med Co+, hvor bureauet i højere grad skal levere kompetencer end løsninger til B&Os marketingafdeling.

Når B&O er på vej til at flytte sin marketingafdeling til København for at komme tættere på bureauerne, så er det i mere end blot fysisk forstand. Man agter ganske enkelt at arbejde meget mere integreret med sine bureauer.

Hvilket i denne forstand betyder først og fremmest Co+, som indledte et samarbejde med B&O i foråret. Bureauet karakteriseres nu af marketingdirektør Frank Banke Troelsen som lead, og det betyder, at Ogilvy er ude. Det er ellers ikke mere end halvandet år siden, at Ogilvy kunne skrive det danske designikon på listen i en konstellation mellem København og et team i Paris.

“Vi har været – og er fortsat – på en lang rejse, hvor vi søger efter, hvad B&O gør ved folk, og hvordan vi skal kommunikere det til dem. Her har vi i Co+ fundet det bureau, som vi synes bedst har fundet ned under overfladen i problemstillingerne,” siger Frank Troelsen.

Samtidig er firmaet i gang med en betydelig organisatorisk udvikling, hvor marketingafdelingen ikke bare flyttes fra Struer til København, men også ændres strukturelt, og det har fået betydning for samarbejdet med Co+, der i langt højere grad får en rolle som partner frem for som leverandør.

“En meget klassisk situation er, at kunden stiller en opgave, som bureauet løser og efterfølgende præsenterer. Sådan fungerer det ikke her. De løsninger, der kommer ud af samarbejdet, er i lige så høj grad skabt af Frank og hans folk som af os,” siger strategidirektør Peter Kastrup-Misir.

Et eksempel er B&Os nye pay-off “What moves you”.

“Strategi-opgaven er givet af os. Det første udkast er kommet fra Co+. Men herefter er det svært at sige, hvem der har stået bag hvad,” siger Frank Troelsen.

Han er i gang med at skabe en marketingafdeling, der skal være mere specialiseret.

“Måske er vi en relativt stor virksomhed i Danmark. Men i forhold til, at vi opererer på det globale marked, er vi ikke ret store. For at løse vores opgave må vi udvælge nogle kernekompetencer, hvor vi skal være virkelig gode, og så må vi teame op med partnere på andre kompetencer,” siger Frank Troelsen.

Co+ er således mere hyret ind som leverandør af kompetencer end som leverandør af løsninger.

Frank Troelsen peger på to hovedområder, som B&Os marketingafdeling skal være skarp på. Det ene er butiksoplevelsen. Det andet er inden for den digitale verden og handler om sociale medier, interaktion og lead-generering.

“Vi skal være dygtige til at finde de kunder, der er parate til at investere i B&O,” siger Frank Troelsen.

Aktuelt er han på udkig efter, hvad han beskriver som nogle talentfulde entreprenører, der kan være med til at udvikle digitale medier og sociale platforme.

Det tætte samarbejde med Co+ betyder ikke, at man ikke kan samarbejde med andre. Der kan også være tale om, at Co+ selv er med til at finde eksperter på udvalgte områder.

“Vi skal have konsistens, og derfor kan Co+ have en vigtig rolle på projekter, selvom de ikke er bureau på opgaven. Kommer vi til at lave projekter med andre helt uden deltagelse af Co+, bliver det på en måde, så der ikke er uklarheder om rollefordelinger,” siger Frank Troelsen.