&Co laver makeover på HK

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Nyt payoff, nyt logo, ny visuel identitet og ny film. HK har ”været i værkstedet” med &Co i syv måneder og moderniseret kommunikationen og synet på fællesskabet.

Sidste efterår valgte HK to nye bureauer, &Co som reklamebureau og Magnetix på dialog og digital.

Nu lancerer fagforeningen første større resultat af de nye samarbejder i form af en ny brand- og kommunikationsplatform.

”Vi har været i værkstedet sammen med &Co for nå frem til, hvordan vi bedre kan kommunikere med medlemmerne. I efteråret gav 25.000 af vores medlemmer deres syn på nutidens fagforening. De, der kender vores ydelser, var godt tilfredse med HK, men der er også medlemmer, der ikke kender os godt nok. Vi har været gode til at tale medlemmerne sag, men ikke den enkeltes fag,” siger Michala Svane, der er kommunikations- og marketingchef i HK Danmark.

HKs hidtidige payoff har været ”- en del af løsningen”, der signalerede en konstruktiv tilgang til f.eks. forhandlinger med politikere, men der er – lyder erkendelsen fra HK – behov for at italesætte fællesskabet på en moderne måde.

Man behøver ikke vælge mellem ”1. maj” og ”Mig først” – derfor siger HK: ”Sammen er du stærkere”.

Udover det nye pay-off er der skabt et nyt logo – se nederst – og en ny visuel identitet – samt en ny reklamefilm. Men vigtigst af alt, understreger kontaktchef  Thomas Christenson fra &Co, er der nu er skabt et nyt fælles fundament for det store arbejde, der foregår i HK med fokus på medlemmerne.

”Nogle mener, det er op ad bakke med den type fællesskab, som fagforeningen tilbyder – at det i stedet er den enkeltes snævre egeninteresse, der er i højsædet i dag. Den nye brand platform for HK køber ikke denne præmis, men tager i stedet udgangspunkt i, at den enkeltes og fællesskabets interesser ikke er modsatrettede interesser, men to sider af samme sag,” siger Thomas Christenson.

Han tilføjer, at platformen giver ”et anerkendende nik” til fagbevægelsens historie og de skuldre, vi står på, og samtidig understøtter HK på i nutidens arbejdsmarked med fokus på både den enkelte og fælleskabet i en ånd, der fokuserer på fag, udvikling og samarbejde.

”I den kommende tid ruller første kampagne ud i tv, radio og online. Overordnet ønsker vi at vise, hvordan du som medlem af HK bliver stærkere i dit arbejdsliv gennem det fællesskab, som du er en del af. Vi introducerer  ”De små hjælpere”, som er med til at understøtte vores budskaber – på alle platforme. Vi bruger dem til at illustrere støtte og omsorg, men også kompetencer og arbejdsfunktioner. De kan både optræde som HK, men også som kolleger og tillidsvalgte,” siger Thomas Christisenson.

Tankerne bag den nye kampagne og platform udgør også det brandstrategiske udgangspunkt for det, som HK og Magnetix for tiden er i gang: En gennemgribende modernisering og digitalisering af medlemskommunikationen – eller, som Michala Svane, formulerer det: ”At sætte strøm til medlemsdemokratiet.”

Denne etape gennemføres i oktober.