Coca-Cola udfordrer sine bureauer på sociale medier

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Skandinavien bliver spydspids for koncernen på sociale medier og derfor fordobles deres andel af marketingbudgettet. Det får betydning for alle koncernens bureauer.

Da Coca-Cola for en måneds tid siden bøjede sig for forbrugerkrav om at genindføre Urge på det danske marked, sagde koncernens europæiske kreative direktør, Jens Jermiin, til Bureaubiz, at community baseret markedsføring fremover vil få et større fokus i Coca-Colas markedsføring.

Nu følger han så op med konkret handling. Til Børsen fortæller Jens Jermiin, at koncernen til næste år vil fordoble de sociale mediers andel af marketingbudgettet for Skandinavien fra 5-10 pct. i år til 10-20 pct.

Det sker ud fra en erkendelse, at de skandinaviske lande er langt i forhold til udbredelsen af sociale medier, og derfor kommer Skandinavien reelt til at fungere som et testmarked for Coca-Cola.

“Faktum er, at de sociale mediers udbredelse samt distributionen af smart phones er meget stor i de nordiske lande, hvorfor vi naturligt vil investere forholdsmæssigt mere dér end i andre regioner,” sagde han til Børsen.

Den satsning vil komme til at udfordre Coca-Colas bureauer bredt. Der er ikke hyret specialbureauer til opgaven, og de sociale medier skal håndteres bredt.

“Vores satsning får den betydning for vores bureauer, at de skal dygtiggøre sig indenfor sociale medier og Brand PR, hvilket jeg forventer de ser som noget helt naturligt i takt med, at efterspørgslen rykker i den retning. Håndteringen skal ske i et samarbejde mellem os og vores bureauer imellem,” siger Jens Jermiin til Bureaubiz.

Dermed lægger han sig klart på linje med udtalelser i sommer i Cannes fra Coca-Colas øverste marketingansvarlige om, at koncernen forventer, at dens bureaupartnere evner at samarbejde på kryds og tværs om at løfte kampagnerne.

Samtidig lægger han sig også på linje med P&G’s øverste marketingansvarlige for nylig om, at pr kommer til at spille en betydelig rolle i fremtidens markedsføring.

Saatchi er et af de bureauer, der arbejder for Coca-Cola, og her udpeger adm. dir. Thomas Falck det strategiske lag i bureauet som det sted, der først og fremmest skal investeres i.

“Vi ser os selv som et medieneutralt bureau, og det betyder, at vores kreative skal kunne arbejde bredt. Men selvfølgelig stiller det krav til alle på bureauet samt til uddannelse at løfte nye udfordringer som sociale medier. I det omfang der er behov for at opgradere på Brand PR, så vil vores fokus til at begynde med være på det strategiske lag gennem en styrkelse af

planner-gruppen,” siger Thomas Falck.

“Vi har også P&G på kundelisten, så vi er allerede godt igang med at ændre vores organisation. De seneste 12 måneder er vores planningafdeling gået fra 1 til 5 personer, som alle ser sociale medier som en naturlig del af deres værktøjskasse. Desuden har vi fornylig opgraderet vores kreative afdeling med flere personer – senest med Kent Stephan Jensen, der er en slags kreativ super hybrid”.

Thomas Falck understreger videre, at der ikke er planer om at opbygge en silo omkring sociale medier.

“Dels er vores marked ikke stort nok til det. Og dels vil det stride mod vores vision om at arbejde medieneutralt. Er der behov for meget specifikke kompetencer, kan vi finde dem ude i byen,” siger Thomas Falck.

Desuden kan Saatchi også hente ressourcer fra hele koncernen.

“Vi er udpeget som et af otte såkaldte lighthouses i EMEA-regionen, og det giver os en række muligheder, i forhold til at møde udfordringerne fra både Coca-Cola og vores andre kunder,” siger Thomas Falck og tilføjer, at bureauet i starten af det nye år vil gennemføre en række workshops hvor alle på bureauet bliver trænet af Saatchi & Saatchi netværkets største kapaciteter under ledelse af Tom Eslinger der er Worldwide Digital Creative Director.