Codan udskriver bureaukonkurrence

Peter Engholm
25@mail.dk

Blot halvandet år efter, at forsikringskoncernen valgte DDB i Skandinavien, er en ny bureaukonkurrence på vej – også på skandinavisk plan.

Forsikringsselskaberne ryster posen i dette efterår. TrygVesta er inde i slutfasen med at finde det bureau, der skal være koncernens nye, skandinaviske bureau – efter at man for nylig sagde farvel til &Co.

Og nu har Codan indledt en lignende proces.

Hos Codan Forsikring bekræfter kommunikationsdirektør Jeanette Fangel Løgstrup, at koncernen har taget hul på en bureaukonkurrence på nordisk plan:

“Vi er ude at kigge på det skandinaviske marked, hvad angår reklamebureauer. Vores engelske moderselskab RSA er i gang med en lignende proces i en række lande, og som en vigtig hjørnesten i RSA har det været naturligt også at kigge på det skandinaviske marked. Vores nuværende bureau, DDB er naturligvis også med i denne proces,” siger Jeanette Fangel Løgstrup til Bureaubiz.

RSA-koncernen indførte i foråret en central mediabureau-pitch, og dette kan blot yderligere indikere, at den tilsyneladende slingrekurs er initieret fra hovedkontoret i London.

For to år siden tiltrådte Stefan Tufvesson i en nyoprettet stilling som skandinavisk marketingchef, og denne fokus på en fælles indsats udmøntede sig sidste forår i en bureaukonkurrence, hvor Kunde & Co indledningsvist blev sagt op, og som DDB siden vandt.

Nu – godt halvandet år efter – indledes så en ny skandinavisk bureaukonkurrence. Udover at denne proces sker parallelt med andre lande i koncernen, så understreges det hos Codan, at konkurrencen skal sikre, at man “fortsat har det rette miks af marketingaktiviteter, der understøtter forretningsplanerne optimalt”.

Codan oplyser endvidere, at at processen, der nu er i fuld gang, varetages eksternt, af en bureaukonsulent.

For et år siden lanceredes et nyt logo i forbindelse med en samlet brandingproces hos Codans britiske moderselskab RSA, der ønskede at skabe en fælles platform for de forskellige brands.

Men i Skandinavien holdt man for halvandet år siden fast i at arbejde separat med Codan Forsikring og det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa.