Cookie-debat kan ende som en uaktuel detalje, før den er begyndt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Amerikanerne er nu også begyndt at diskutere privacy i relation til nettet, og det sker med en helt anden tilgang end EUs fokus på cookies.

Peter Loell, der er director hos OMD, kan godt tillade sig at sige: hvad sagde jeg!. Han skrev nemlig for et par år siden i bureauets blad, OMD Review, en artikel om, at den megen viden, man kan opsamle om folk på nettet, vil føre til diskussioner om overvågning og privatliv.

Den aktuelle diskussion om cookies er et eksempel på, at det er ved at ske, men faktisk er der gået en diskussion i gang på den anden side af Atlanten, som er meget mere vidtgående og derfor kan ende med at gøre cookie-diskussionen til en teknisk detalje, som er uaktuel, før den er rigtig startet.

AdAge kunne i går fortælle, at Obamas regering har bedt kongressen om at vedtage en lov med en række grundlæggende beskyttelses-foranstaltninger, der kan fungere som en slags “privacy bill of rights”.

“Mens EU og Danmark har kastet sig over cookies, som må karakteriseres som en rent teknisk diskussion, så har amerikanerne anlagt en bred og politisk orienteret diskussion, og det er efter min overbevisning en mere rigtig tilgang til emnet,” siger Peter Loell og fortsætter:

“Cookies vil være en diskussion blandt teknikere, hvor du godt nok kan vedtage en meget konkret lov – men den vil rumme det problem, at den konstant vil halte efter udviklingen. Det er sympatisk, at man gerne vil beskytte forbrugerne – men det vil fungere på samme måde som finansmarkederne. Pengene vil flytte sig hen, hvor det bedst kan betale sig.”

Peter Loell fremhæver, at det i USA er navne som John Kerry og John McCain, der er involveret.

“Ingen af dem er jo nogen hr. hvem-som-helst, og det viser hvilket niveau-diskussionen er på,” siger Peter Loell og fortsætter:

“Dette er jo ikke blot en diskussion om beskyttelse af forbrugerne. Forbrugerne får en masse netindhold, der finansieres af adgangen til dem. Der er meget få eksempler på forretningsmodeller, hvor der bliver betalt for indholdet, og derfor betaler forbrugerne principielt med de data, man kan samle op om dem og som kan bruges til annoncer. Derfor er dette en meget bredere diskussion end for eller imod cookies.”

I USA har man talt om noget der mere ligner “Nej tak til reklamer” ordningen i forhold til at kunne sige Nej Tak til at blive tracket. Der har også været talt om en meget mere vidtgående model, hvor man selv skal vælge at blive tracket.

Hvor det ender, står ikke klart – men Peter Loell føler sig overbevist om, at der kommer til at ske en harmonisering af en eller anden slags.

“Det vil være det eneste logiske – tænk blot på de største internationale sites. Hvor hører de hjemme, og hvilke regler skal de følge,” siger Peter Loell.