Af Pia Osbæck pia@bureaubiz.dk

Erhvervsstyrelsen er på trapperne med en ny vejledning om cookies. Medierne er bange for at cookie-reglerne kommer til at koste tabte annoncekroner og samtidig bliver svære at håndtere.

Selvom vejledningen om cookies-reglerne fra Erhvervsstyrelsen var forsinket og derfor ikke kunne udleveres, gav kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Brian Wessel, i går på et velbesøgt seminar hos Danske Medier et indblik i, hvad den nye vejledning kommer til at indeholde.

De vigtigste punkter var følgende

 • Et website skal tydeligt informere om, hvad formålet er med de cookies, der lægges på brugerens computer
 • Samtykke fra brugeren skal gives før websitet lægger en cookie på computeren
 • Mediet/indehaveren af websitet har hovedansvaret for at cookies bliver brugt til det formål, man beder om tilladelse til – også selvom der er tredjepartsvirksomheder inden over websitet.

Brian Wessel måtte dog indrømme over for forsamlingen, at selv med den nye vejledning til EU-direktivet, som blev vedtaget allerede i maj sidste år,  vil det stadig være svært, at vide nøjagtig, hvordan man skal begå sig for ikke at bryde cookie-loven og der vil ikke komme til at stå præcis i vejledningen, hvad et site skal gøre for at overholde loven – og dermed undgå bøder.

Det bekymrede deltagerne og selvom Brian Wessel flere gange højt og helligt lovede, at Erhvervsstyrelsen ikke med det samme vil begynde at uddele bøder, og at det ifølge styrelsen var tilstrækkeligt, hvis man kunne se, at medierne påbegyndte arbejdet med at skabe information og tillid til brugerne, mente flere af deltagerne, at det burde stå i vejledningen, så man ikke skulle frygte bøder, som evt. kunne nå op i en størrelsesorden på 100.000 kroner.

En anden bekymring fra salen og som skabte en del debat var, at brugerens samtykke skal gives før der må lægges en cookie på brugerens computer. Det blev fremført, at hvis brugeren kan logge af et website uden overhovedet at blive registreret som bruger, vil medierne miste en masse unikke brugere og dermed annoncekroner.

Det bekræftede Peter Loell, director hos OMG, da han sagde, at brugeren uden cookie-tilsagn vil miste værdi for mediebureauerne og dermed for annoncørerne.

Til gengæld sagde han også, at etikken omkring brugernes data kan være et konkurrenceparameter – og derfor er der en opgave i at fortælle mediebureauerne, at en høj moral hos medierne har en stor værdi.

Samtidig påpegede Peter Loell, at EU-direktivet er en kærkommen lejlighed, til at påpege overfor brugerne, at der er et paradigme skift fra free til fee – hvor fee kan være en betaling med cookies.

Endnu en bekymring fra salen var, at medierne er hovedansvarlige for, hvad cookies bliver brugt til. Også selvom der er mange tredjeparter – som man kalder det – inden over, når der er bannere på et site. Det kan være annoncenetværk, mediebureauer og andre, der lægger cookies på banner annoncer og bruger disse cookies til mange forskellige formål.

Brian Wessel fra Erhvervsstyrelsen og advokat Heidi Steen Jensen fra Horten Advokater, som rådgiver omkring cookies-direktivet, anbefalede begge, at man indgår aftaler med tredjeparter, således at man sikrer sig, hvad de bruger cookies til. Men, understregede Heidi Steen Jensen, det er det enkelte website, der har hovedansvaret og som også skal holde kontrol med, om cookies ikke bliver brugt til andet end det, der er aftalt med brugeren.

Kommentarer

 1. Det er meget tankevækkende at myndighederne ikke selv lever op til loven og især at http://www.erhvervsstyrelsen.dk/ på trods af den nye vejledning omgår reglerne:

  De oplyser om brugen af cookies i toppen af sitet. Men de placerer en cookie hvis man går videre til en anden side / klikker. Dette er jo langt fra det samme som en accept, da man godt kan navigere videre på sitet uden at have læst og taget stilling til brugen af cookies.

  Der savnes en præcis vejledning med eksempler for rigtig og forkert brug.

  Det er nok for sent men det jeg savner mest er oplysning til de skræmte politikere så vi kan undgå dumme regler vedtaget af folk der ikke ved hvad de har med at gøre. Men som sagt; det er nok for sent…

 2. Nej Pelle, det er ikke korrekt:

  Erhvervsstyrelsen.dk lever til fulde op til vejledningens samtykkekrav.

  Der kræves nemlig ikke klikbart samtykke, idet samtykket tolkes opfyldt, hvis det på prominent vis oplyses at enhver interaktion med siden vil udløse cookies.

  Det der i mine øjne gør den nuværende vejledning upræcis er at det er op til fortolkning hvad en prominent placering af samtykket er.

 3. Hej Thomas,

  Jeg kan ikke finde det du nævner i hverken bekendtgørelsen eller vejledningen:

  http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/254079/vejledning-cookiebekendtgorelse.pdf

  En accept beskrives I vejledningen sådan:

  En viljestilkendegivelse kan være mange ting, herunder eksempelvis:

  • afkrydsning af en boks, klik på en knap eller udfyldelse af en formular I sammenhæng med relevant information på en tjeneste.
  • aktiv brug af en tjeneste, hvor det må forventes, at brugeren er informeret om, at der vil ske lagring af eller adgang til oplysninger (såfremt dette ikke er afslået).

  Men det er jo meget uklart og der er et stort spillerum hvilket skaber usikkerhed og vi er meget enige så langt at vejledningen er upræcis på mange punkter.

  http://www.maersk.com/ er et eksempel på samme metode, her forsvinder oplysningen dog ikke og der er ikke et krav om samtykke. Jeg synes dog at det er trist hvis websites skal skæmmes på den måde for at opfylde nogen efter min mening ligegyldige krav.

 4. Det er bullet 2 i ovenstående, som dækker Erhvervsstyrelsens løsning:

  • aktiv brug af en tjeneste, hvor det må forventes, at brugeren er informeret om, at der vil ske lagring af eller adgang til oplysninger

  Ifølge Brian Wessel så tolker Erhvervsstyrelsen samtykkekravet for værende opfyldt hvis blot det et prominent sted på siden oplyses at videre færd er på eget ansvar så at sige…

  Det kunne også være en pop-up, men det er altså ikke et krav at der sker et klik-mæssigt samtykke.

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club