Corona var hård ved PHD

Finn Graversen,
journalist

OMD kom ret helskindet ud af corona-året, mens søsterbureauet, PHD, oplevede mange kunder reducere deres aktiviteter. På bunden kom OMG-gruppen samlet ud med en lille stigning.

Mange bureauer er kommet ganske fornuftigt igennem corona-året 2020. Undtagelsen er dem, som har haft en række kunder blandt de brancher, som har været – og er – meget hårdt ramt af krisen.

Mediabureauet PHD er et af dem, og det betyder, at OMG-gruppen må notere et fald i bruttoavancen på godt 11 pct. – lig med ca. 19 mio. kr. De 13 mio. kr. forsvandt hos PHD, hvilket var et fald på lidt over 40 pct.

”Vores fald i bruttoavance skyldes nedreguleringer af aktiviteter blandt eksisterende kunder. Dette har ramt PHD særligt hårdt, som har en del kunder i brancher, som har været næsten helt lukket ned under corona,” siger Peter Gottfredsen, der er øverste chef for OMG.

Han tilføjer, at PHD ikke har tabt kunder, og på den konto er han faktisk ret optimistisk for fremtiden.

”Vi har stort set ikke tabt kunder – tværtimod har vi som gruppe haft en historisk stor tilgang af nye kunder, og ifølge den årlige opgørelse fra COMvergence, er vi den gruppe, der har klaret sig bedst i 2020,” siger Peter Gottfredsen og tilføjer:

”OMD, som kom bedst ud i imageanalysen i 2020, vandt også flest nye kunder af alle mediabureauer, så de har en stabil udvikling på trods af mange budgetreduktioner blandt eksisterende kunder.”

Sidste år kom der et lille ny datterbureau til i gruppen – Hearts & Science – og det kom godt gennem 2020. Det blev til en vækst på over 40 pct. i forhold til bureauets første 18 måneder.

Peter Gottfredsen kan desuden glæde sig over, at den faldende bruttoavance ikke har ramt bundlinjen. Gruppen kom ud med et overskud, der er en anelse over 2019.

”Vores bundlinje er stabil. Dels fordi vi har tilpasset vores omkostninger, og dels fordi vi nu i Annalect producerer og afsætter software produkter, hvor vi har kunnet aktivere udviklingsomkostninger på balancen, som afskrives over de kommende år. Derved får vi et bedre resultat i år, men større afskrivninger i de kommende år,” siger Peter Gottfredsen og tilføjer:

”Takket være den store kundetilgang har vi samlet set vundet betydelige markedsandele under corona-perioden, og vi forventer derfor meget stor vækst i 2021.”

Nøgletal for OMG

 • Bruttoavance 151,053 mio. kr. -11,5 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 807.770 kr. -4,9 pct.
 • Lønandel 65,4 (64,4)
 • Resultat før skat +22,348 mio. kr. +1,9 pct.

Nøgletal for OMD

 • Bruttoavance 81,198 mio. kr. -2,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1.211.910 kr. +10,1 pct.
 • Lønandel 45 (49,6)
 • Resultat før skat +10,897 mio. kr. +62,5 pct.

Nøgletal for PHD

 • Bruttoavance 18,559 mio. kr. -41,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1.159.938 kr. -31,1 pct.
 • Lønandel 47,4 (31,7)
 • Resultat før skat +4,029 mio. kr. -41,4 pct.