Af Pia Osbæck pia@bureaubiz.dk
Her er vinderne i Employment Growth, Message Received, Save Money og Share Resources, og Kronprins Frederik som uddeler priserne.

Vinderne i dansk design spreder sig over flere brancher. Fra Grundfos over GoMore til Noma. Se dem her.

Danish Design Award, der fandt sted i går hos Dansk Industri, kårede vinderne i 13 kategorier.

En af vinderne var en film fra The Why Foundation, som skaber opmærksomhed om de udfordringer, kvinder og piger lever med. Bag filmen står Cosmic People, der udspringer af We Love People. Speak’en er indtalt af Helen Mirren.

 

En anden vinder er Grundfos, der selv står bag en app, der gør det lettere og mere effektivt at sikre en god varmeøkonomi for forbrugere.

Forneden ses alle vindere, som er danske designløsninger i 13 kategorier på tværs af forretning, samfund og individ og som fik uddelt deres priser af Kronprins Frederik.

Om vinderne, siger Christian Bason, direktør for Dansk Design Center, der sammen med Design denmark, står bag Danish Design Award:

”I disse år holder design et iøjnefaldende indtog som et helt afgørende værktøj til innovation og udvikling med mennesket i centrum. Såvel flere store danske virksomheder som internationale giganter fra Accenture til Google opruster på design, fordi det er et uhyre godt værktøj til hurtigt at udvikle nye, bedre løsninger, i empati med brugere og kunder. Mange af de virksomheder, der vinder i den nye digitale virkelighed, er dybt designdrevne. Danmark har en unik designtradition og brand, som vi her til aften netop har set den store styrke og bredde i. Vi har gennem design en unik mulighed for at styrke Danmarks konkurrencedygtighed, innovationskraft og evne til at tackle f.eks. miljøproblemer, digitalisering og udvikling af fremtidens sundhedssektor.”

Der er yderligere fem priser udover nedenstående. Det er Building Markets, Fostering Partnerships, Improved welfare, Game Changer, Young Talent og People’s Choice, som uddeles i Kolding den 31. maj, hvor der også finder et award-show sted.

 

Kategori Employment Growth – en designpris for løsninger, der skaber arbejdspladser i Danmark

Designløsning Acarix Cadscor System

Virksomhed Acarix

Designvirksomhed Developa

Designer Andrew Nagel

Kort om løsningen Acarix CADScor System muliggør en helt ny, ikke-invasiv procedure til diagnosticering
af åreforkalkninger i kranspulsåren. Systemet kan redde liv og reducerer omkostningerne ved diagnosticering.

Jurykommentar En idé med et potentiale så lovende, at investorerne står i kø, selvom det danske medtech-firma endnu aldrig har præsteret et overskud. Det er Acarix CADScor System et eksempel på. Her er tale om en måler, der udnytter ny teknologi og den danske spidskompetence inden for lyd til at finde åreforkalkninger i kranspulsåren ved at lytte til blodets susen. Designelementet ligger i at gøre lydsystemet brugervenligt, så sundhedspersonale kan screene patienter med henblik på forebyggelse af blodpropper. Det banebrydende produkt er på vej ud på markedet og forventes at betyde hurtigere diagnosticering og bedre prognoser for patienterne.

 

Kategori Message Received – en designpris for løsninger, der leverer et budskab på effektiv, enkel og smuk vis

Designløsning Benefits of a Toilet

Virksomhed The Why Foundation

Designvirksomhed Simon Andersen Studio

Designer Simon Andersen Nørredam

Script Trine Beckett

Speak Helen Mirren

Producer Mette Bjerregaard

Concept Cosmic People

Funding Det Obelske Familiefond

Kort om løsningen Denne film er en del af medieinitiativet Why Women? af The Why Foundation, som søger at skabe opmærksomhed om de udfordringer, som kvinder og piger lever med. Filmen bruges i dag som undervisningsmateriale.

Jurykommentar På verdensplan har flere mennesker adgang til en mobiltelefon end til et toilet. Det er en af de overraskende pointer, der står tilbage, når man har set Benefits of a Toilet. Den lille film, som The Why Foundation lancerede i Danmark i 2016, vil skabe opmærksomhed omkring et overset problem for særligt piger og kvinder i udviklingslande. Filmen kommunikerer smukt og logisk, og de beskedne virkemidler afleverer budskabet i et uhøjtideligt formsprog, uden at sagligheden og alvoren går tabt.

 

Kategori Save Money – en designpris for løsninger, der reducerer omkostninger

Løsning ALPHA3

Virksomhed Grundfos

Design Grundfos

Kort om løsningen Én pumpe. Én måler. Én app. Til sammen udgør de Grundfos’ nye ALPHA3- system, som gør det lettere og mere effektivt at regulere varmesystemer og sikrer endnu bedre varmeøkonomi for forbrugerne.

Jurykommentar Det er et imponerende værktøj, Grundfos har udviklet med cirkulationspumpen Alpha3. Den nye pumpe er teknisk overlegen og giver installatøren overblik og forbrugeren mulighed for i hidtil uset grad at følge og regulere sit forbrug. Et eksempel på brugervenlig innovation, der går et skridt videre end de eksisterende løsninger på energiområdet og betyder mindre energiforbrug, lavere varmeregning og bedre indeklima.

 

Kategori Share Resources – en designpris for løsninger, der gør det enkelt og effektivt at dele ressourcer mellem mange

Løsning GoMore

Virksomhed GoMore

Designere Alexander Varney, Benjamin Ottensten, Helder Almeida

Kort om løsningen GoMore er et fællesskab og et marked for delebiler. Løsningen sætter mennesker i kontakt med hinanden, hjælper dem til at spare penge og gør køreturen mere miljøvenlig og sjov.

Jurykommentar De digitale blaffere udgør kernen i den fremadstormende succes GoMore. Det deleøkonomiske koncept er et eksempel på servicedesign, der udbreder, forenkler og optimerer
den velkendte tradition for at fylde bilen og splitte benzinudgifterne. Her er tale om intelligent ressourceudnyttelse, der på én og samme tid kan medvirke til at reducere privatbilisme og lette adgangen til de områder i Danmark, der er svært tilgængelige med offentlig transport. Samtidig har virksomheden det seneste år trykket på speederen forretningsmæssigt med opdyrkningen af markedet for erhvervskørsel og en markant ekspansion i udlandet.

 

Kategori Better Work – en designpris for løsninger, der har en positiv effekt på vores arbejdsliv

Løsning Sideways Adjustable Toilet

Virksomhed Pressalit A/S

Design Pressalit A/S

Kort om løsningen Dette toilet, som kan flyttes sidelæns, er udviklet for at lette tilværelsen for både brugere og hjælpere i handicap- og ældresektoren.

Jurykommentar Det højtprofessionaliserede danske velfærdssystem giver dansk erhvervsliv en first mover-fordel i udviklingen af konkurrencedygtig velfærdsteknologi. Den fordel bruger Pressalit i sit arbejde med fleksible løsninger på tilgængelighed i private og offentlige badeværelser og køkkener. Produkter som det væghængte toilet, der både kan indstilles i højden og også flyttes sideværts,
 gør det muligt at tilvejebringe de bedste betingelser for både brugere og hjælpere i handicap- og ældresektoren. Samtidig er det interessant, at et toilet ændres fra at være en fikseret installation til
 at blive flytbart, hvilket kræver gennemtænkt design af alt fra rørføring til ophængningsteknologi. At toilettet er udviklet i et stærkt partnerskab med en kommune – og medarbejdere og brugere herfra – sikrer, at det fungerer optimalt i den konkrete hjælpesituation.

 

Kategori Daily Life – en designpris for løsninger, der forbedrer vores hverdagsliv

Løsning M-PAYG Solar Home System

Virksomhed M-PAYG

Designvirksomhed Attention

Designere Asger Trier Bing, David Reerman Dizon, Morten Georg Jensen, René Kirstein Harboe

Kort om løsningen Et forudbetalt solenergisystem, der giver lavindkomsthusholdninger i udviklingslande adgang til solenergi via små mobile ratebetalinger a 35 kr./måne

Jurykommentar Knap halvdelen af den globale tilvækst i elproduktion er de seneste år kommet fra vind, sol, biomasse og lignende. Omstillingen til grøn energi er i fuld gang, men hvordan får
vi udviklingslandene med? Det har Attention Design et bud på med deres demokratiske koncept
for adgang til solcelleenergi for små virksomheder og private forbrugere. Løsningen er foreløbig implementeret flere steder i Tanzania. Et deleøkonomisk og visionært designprojekt, der både tager klimakrisen og de store udfordringer med ustabil strøm i udviklingslandene seriøst og skaber store forandringer i hverdagen for de involverede.

 

Kategori Feel Good – en designpris for løsninger, der taler til menneskers følelser og sanser og simpelthen giver en sublim oplevelse!

Løsning CasusGrill

Virksomhed CasusGrill ApS

Designer Carsten Nygaard Brøgger

Kort om løsningen CasusGrill er et redesign og en grøn transformation af engangsgrillen i aluminium. Fremstillet af bæredygtige materialer uden brug af metal. Mere effektiv, mindre affald og sikrere i brug.

Jurykommentar Danskerne elsker at lave mad under åben himmel, men den populære engangsgrill i aluminium harmonerer dårligt med bæredygtighed. Det er derfor helt oplagt, at
designere forsøger at imødekomme efterspørgslen på en grill, vi kan tage med på stranden uden dårlig samvittighed. CasusGrill sparker døren ind til dette marked med en biologisk nedbrydelig lille sag, som samtidig udleder op til 50 procent mindre CO2 end den traditionelle engangsgrill. Formgivningsmæssigt fremstår CasusGrill som en charmerende følgesvend, der i højere grad udtrykker nøjsomhed og kærlighed til naturen end high tech macho-grill med røde oksebøffer.

 

Kategori Better Learning – en designpris for løsninger, der fører til nye måder at lære og uddanne på

Løsning EyeJustRead

Virksomhed EyeJustRead

Designvirksomhed Serious Games Interactive ApS

Designer Martin Virenfeldt

Kort om løsningen EyeJustRead er et innovativt pædagogisk system, der sporer elevens øjenbevægelser under læsning for at støtte lærer og elev i at forstå og styrke elevens læsefærdigheder.

Jurykommentar Et superanvendeligt tool, som kan hjælpe lærere til at hjælpe deres elever. Programmet indsamler data om elevens læsning via eye tracking-teknologi for på denne baggrund at beskrive den enkelte elevs udfordring eller mønster ved læsevanskeligheder. EyeJustRead er et godt eksempel på intelligent brug af dataindsamling og ny teknologi i uddannelsessektoren. At systemet
går målrettet efter at forbedre undervisningen af elever med læsevanskeligheder er ambitiøst og kan være starten på en lille revolution for de knap 15 procent af befolkningen, der oplever problemer med læsning.

 

Kategori Clean solutions – en designpris for løsninger, der respekterer eller renser det naturlige miljø

Løsning Powered by You 2.0

Virksomhed Blue Kolding Energi A/S

Designere Birkir Gudmundsson, Per Holm

Kort om løsningen Formålet med denne enkle designløsning er at udnytte varmeenergien i spildevand til opvarmning. En enkel, billig og fuldstændigt CO2-neutral løsning til opvarmning.

Jurykommentar Engang bestod spildevandsrevolutionen i, at man med kloakeringen fik det
urene spildevand ned under jorden og dermed forbedrede folkesundheden dramatisk. I dag finder
en anden spildevandsrevolution sted, og Powered By You 2.0 er med i front med deres system, der genbruger spildevand til opvarmning i lejlighedskomplekser. Den ambitiøse designløsning er realiseret på et kollegie i Kolding, der nu opvarmes 100 procent med energien fra beboernes spildevand. Et imponerende eksempel på bæredygtig innovation, udfoldet i et samarbejde mellem en offentlig monopolvirksomhed og private designere og arkitekter.

 

Kategori Healthy Life – en designpris for løsninger, der fremmer sundhed i krop og sind for mange

Løsning Path Feel

Virksomhed Walk With Path Limited

Designere Lise Pape, Florian Puech

Kort om løsningen Path Feel er en indlægssål, der gennem aktiv feedback giver brugeren føling med underlaget. Path Feel er udviklet til ældre og andre, der har problemer med balancen.

Jurykommentar Den særlige lasersål til Parkinson-patienters sko er et fantastisk eksempel på et gedigent designprojekt med potentiale til at forbedre livskvaliteten for de 10 millioner mennesker, der på verdensplan er ramt af sygdommen Parkinsons. Med brug af ny, intelligent teknologi og en imponerende vedholdenhed i udviklingen af velfungerende løsninger har Path Feel allerede i opstartsfasen skabt internationale overskrifter. At iværksætteren bag Path Feel, Lise Pape, blev optaget af projektet, da hendes far blev Parkinson-patient, gør kun historien endnu mere vedkommende.

 

Kategori Outstanding Services – en designpris for løsninger, der forbedrer eller redefinerer en service

Løsning VIGGA

Virksomhed VIGGA.US A/S

Designere Peter Rønsholdt Svensson, Vigga Svensson

Kort om løsningen VIGGA udfordrer køb og smid væk-mentaliteten ved at tilbyde et smart og attraktivt alternativ. Ved at dele børnetøj i høj kvalitet kan VIGGA-familierne reducere miljøbelastningen med op til 80 %.

Jurykommentar Børn vokser, tøj vokser ikke. Det er den enkle forretningsidé bag VIGGA, som er en gennemtænkt serviceydelse og samtidig et banebrydende bud på, hvordan design og produktudvikling kan integreres med et deleøkonomisk koncept. VIGGA tager med nytænkning og mod livtag med udfordringerne i en konservativ branche og viser, hvordan der kan spares ressourcer inden for en af verdens mest miljøbelastende industrier. Med høj kvalitet i børnetøjets design og materialer tilbyder VIGGA udover en innovativ serviceløsning også en æstetisk oplevelse.

 

Kategori Icon Award – en designpris for et unikt koncept eller en løsning, der er blevet et internationalt ikon

Løsning Noma

Virksomhed Noma

Jurykommentar Noma har med René Redzepi i spidsen stået for et nytænkende, eksperimenterende regions- og sæsonbestemt køkken og må i dag betegnes som et stykke
ikonisk oplevelsesdesign. Samtidig er det lykkedes restauranten at holde fast i en uhøjtidelig, fællesskabsorienteret tilgang til hypen på et elitært gourmetmarked, hvilket senest viste sig, da Noma i februar gjorde deres 62-årige opvasker Ali Sonko til medejer. Den visionære restaurant er i øvrigt kendetegnet ved evnen til innovation, også uden for gryderne. De fysiske rammer på Nordatlantens Brygge er en saga blot, og Noma er lige nu en pop-up-restaurant i Tulum i Mexico, men åbner efter planen på Refshaleøen 1. december. BIG har tegnet de bygninger, der skal udgøre næste trin i køkkenrevolutionen.

 

Kategori Visionary Concepts – en designpris for løsninger, der er uden for rækkevidde, men ikke ude af syne

Løsning Venligbolig

Organisation
 Venligboligfonden, Gribskov Kommune, Frederiksberg Kommune

DESIGNvirksomhed 2+1 Idébureau & ONV Arkitekter

Designere Søren Rasmussen, Johan Galster, Joakim Kerrn Malmgren, Marie Mikkelsen

Bureau 2+1 Idébureau

Kort om løsningen VenligBolig er et boligkoncept, der skaber mulighed for, at boligejere og byer kan byde flygtninge velkommen i samfundet og lokalområdet.

Jurykommentar VenligBolig er en socialt design, men det er også en velfærdsvision, som samtænker integration, borgerinddragelse og deleøkonomi i forsøget på at løse en presserende samfundsopgave. Ideen er konkret og realiserbar, og arkitektonisk bygger VenligBoligen videre på en dansk tradition for socialt boligbyggeri i høj kvalitet. Det nyskabende i konceptet ligger imidlertid i det gennemtænkte koncept, der gør det enkelt for kommuner og borgere at samarbejde om at finde egnede boliger til flygtninge og samtidig forhindre øget ghettodannelse. Udover partnerskabet mellem kommunen og boligejeren, opstår der et partnerskab med uformel samskabelse mellem den danske og den potentielt nydanske familie, som gennem interaktion samarbejder om at bygge bro over kulturelle og sproglige forskelle.

Opgradér til BureaubizPro og bring dig og dine kollegaer i front med vigtig viden om bureaubranchen.

Med Bureaubiz Pro får du:

  • Bureaurapporten trykt og digitalt
  • Bureaubot
  • Bureaubattle
  • Bureaukalenderen
  • Brancheanalyser
  • Udbudsvagten
  • Fuld adgang til Bureaubiz.dk
  • To årlige gå-hjem-møder
Køb nu

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ daglige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev