Creative Club runder 150 bureauer

Peter Engholm,
journalist

Brancheforeningen har på godt tre år rundet en slags milepæl og arbejder bl.a. på at sikre bureauerne ”frie og fair vilkår” og på at øge bureauernes rådgivnings-kompetencer inden for grøn omstilling.

Fra vores egen verden: Brancheforeningen Creative Club kan ledsages af ord som netværk, jura, sparring og faglig kompetenceudvikling, men der kan også sættes tal på – for foreningen har rundet 150 medlemmer.

”Det er gået så stærkt, at Creative Club nu faktisk repræsenterer 157 bureauer – fordelt på ca. 90 fullservice-medlemskaber og ca. 70 personlige medlemskaber, typisk bureaulederen,” siger Thomas Torp, der er adm. direktør i Grakom.

Hvorfor giver det mening at fokusere på antallet?

”Fordi jo flere, der står sammen, des større er gennemslagskraften. Creative Club er en del af Grakom, som i alt samler 700 virksomheder i kommunikationsindustrien. Det er vel at mærke virksomheder, der deler interesser og arbejder på samme marked – på tværs af brancheforeninger,” siger Thomas Torp og tilføjer:

”De 157 bureauer har krav på at have en relativt stor organisation i ryggen. Det handler ikke kun om at have tilstrækkeligt kritisk masse til at holde fede events, men også at kunne levere service og rådgivning på højt niveau.”


Thomas Torp, adm. direktør i Grakom, der ejer Creative Club

Hvad skal størrelsen på Creative Club så bruges til?

”Vi skal bygge videre på det faglige fællesskab, der kan løfte branchen. Derudover er der – desværre, fristes man til at sige – stigende behov for at sikre branchen frie og fair vilkår,” siger Thomas Torp og uddyber:

”Fra politisk side ser vi udspil, der har til formål at begrænse branchens udfoldelsesmuligheder, hvad enten det er mærkning af retoucherede billeder eller forbud mod at reklamere for flyrejser og visse biler. Der lægges op til danske særregler, mens bureauerne og deres kunder konkurrerer på globale markeder.”

Creative Club blev stiftet i marts 2019, og opgaverne er vokset i takt med antallet af medlemmer:

“Brancheforeningen har en særlig forudsætning for at løfte store opgaver. Her handler det i udtalt grad om at ruste bureauerne til at kunne bistå deres kunder med den grønne omstilling,” siger Thomas Torp.