Creuna er Danmarks største bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet voksede 27 pct. og People Group faldt 25 pct. efter frasalg af Adpeople. Dermed distancerede Creuna klart People Group. Men er Creuna et dansk bureau?

Moderselskabet i gruppen er dansk, men ejerne er norske (et investerings-selskab), og så vil der sikkert være forskellige opfattelser af, om Creuna kan karakteriseres som et dansk bureau.

Ca. 45 pct. af omsætningen kommer dog fra den danske del, en tredjedel er svensk, mens resten er norsk, og karakteriserer man på den baggrund Creuna som et dansk bureau, så skete der et tronskifte i 2008, hvad angår størrelse.

Bureauet voksede ca. 27 pct. og nåede en samlet bruttoavance på ca. 269 mio. kr. Hidtil har People Group været størst med en bruttoavance i 2007 på ca. 275 mio. kr. Men Adpeople er solgt fra og i 2008 landede bruttoavancen på ca. 205 mio. kr. Kunde & Co på den hidtidige 2. plads opnåede en bruttoavance på ca. 180 mio. kr. i 2008.

Når det gælder indtjening, kan Creuna dog ikke rigtig være med.

2008 gav et lille minus i primær drift på knap 700.000 kr., hvilket var en markant tilbagegang fra et plus på 16,5 mio. kr. i 2007. Hertil kom en forringelse af nøgletallene på grund af kraftig vækst i personale-omkostningerne, så på den led forklarer regnskabet meget godt, hvorfor Creuna har været nødt til at skære i staben, som man gjorde i sidste uge, hvor bureauet fyrede 29 danske medarbejdere.

Ledelsesberetningen fortæller da også om, at det allerede i 4. kvartal var nødvendigt at skride til fyringer (i alt 30 medarbejdere), og problemerne understreges yderligere med en bemærkning om, at “koncernens likvide situation er pr. dags dato under kontrol”.

Det er dog en helt almindelig bemærkning i usikre tider, understreger adm. dir. Thomas Vejlemand.

“Vi har ikke på noget tidspunkt haft problemer med likviditeten. Hver for sig giver selskaberne overskud – samlet omkring 6 mio. kr. – så likviditeten har været positiv. Når vi ender i minus, skyldes det en goodwill-afskrivning på et norske selskab, vi købte i 2007. Når vi skriver som vi gør i beretningen, er der tale om en almindelig udmelding i et marked præget af stor usikkerhed”, siger Thomas Vejlemand.

Han understreger videre, at selskabet har reageret ret kontant på udviklingen i markedet, og at man nu har sat vækst-ambitionerne på hold for at fokusere på indtjeningen i en periode.

Der er således ikke tale om blot nedskæringer men også omstruktureringer.

“Vi arbejder med en helt ny organisation, der skal bringe produktiviteten og effektiviteten tilbage på plads”, siger Thomas Vejlemand og fortsætter:

“2008 gik ret godt frem til 4. kvartal. Vi har oplevet konkurser og kunder, der stoppede projekter, og vi reagerede dengang på de meldinger vi fik. Men henne omkring skiftet fra 1. til 2. kvartal kom der igen en række markante tilpasninger hos bl.a. store børsnoterede selskaber, og for et bureau af vores størrelse slipper vi ikke fri for at mærke det, når det går sådan i markedet”.

De foreløbige tal for 2009 viser et underskud på 1,6 mio. kr., som dog er inklusive engangsomkostninger på 3,8 mio. kr. primært til reduktion af antal ansatte.

Det er finanskrisen, der har påvirket bureauet negativt.

Nøgletal for Creuna

  • Bruttoavance 269,261 mio. kr. +27,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 780.467 kr. -4,9 pct.
  • Lønandel 72 (67)
  • Resultat af primær drift -0,671 mio. kr. (+16,536 mio. kr. i 2007)