Creuna vandt pitch. Og fik design-projekt med

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Konkurrencen handlede om digital udvikling, men bureauets forslag fængede så meget, at de også blev hyret til udvikling af ny visuel identitet.

Royal Greenland vil være thought leader i seafood industrien, og det har man søgt bureauhjælp til. Men resultatet af en pitch endte med en samarbejdspartner, der skal mere end udvikle den digitale strategi.

Det er Creuna, som vandt opgaven med at udarbejde strategien og skabe en global digital brand-platform, der skal positionere Royal Greenland som thought leader i seafood-industrien.

Formålet er på den ene side at stille værdiskabende services til rådighed for kokke, økonomaer og kantineledere, og på den anden side at styrke Royal Grenlands brand over for grossister, samarbejdspartnere og indkøbere ved at stille skarpt på værdierne, produkterne og ikke mindst rejsen fra ‘fangst til forbruger’.

Creuna er med ombord hele vejen fra strategi, koncept og design til teknisk implementering.

Kristine Kragkær Wadsholt, Brand & Retail Manager i Royal Greenland ser frem til samarbejdet med Creuna og uddyber:

“Creuna har massiv erfaring med digital forretningsudvikling og online services i food service-industrien, og det har været afgørende for vores valg,” siger Kristine Kragkær Wadsholt, Brand & Retail Manager i Royal Greenland, og fortsætter:

”Derudover præsenterede de et koncept, der virkelig indrammede vores virksomhed, værdier og visioner. Derfor har vi også bedt Creuna samarbejde med vores interne team om at udfolde designkonceptet yderligere i et CVI, der skal sætte retningen fremadrettet, både digitalt og fysisk.”

Creuna er nu i fuld gang med CVI-arbejdet, ligesom de har afsluttet strategiarbejdet og udarbejdet et roadmap for de kommende to år, samt lavet en teknisk analyse, der skal danne udgangspunkt for valget af platform.

Herefter starter selve design- og implementeringsfasen, som kulminerer med en færdig løsning, der lanceres i april.