Dagbladenes annonceudvikling giver myrekryb

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Minus 36 pct. lød DRRB’s Mediaindex på for april for dagbladene. Det giver ikke plads til fine fornemmelser – og BBDO udnyttede det til at få placeret myrer på Berlingske’s forside.

Myrer, der kravler rundt på Berlingske’s forside i en kampagne for HK? Uhørt? Måske – men ikke i lyset af annonceudviklingen, som den tegner i DRRB’s Mediaindex.

Det er BBDO, som i går fik lov at lade myrer kravle rundt på forsiden og de efterfølgende sider ind til en annonce for HK.

Samtidig offentliggjorde DRRB i går sit mediaindex for april, der viser noget af et blodbad på annoncemarkedet. April gav et fald på 25 pct.. Det skal dog bemærkes, at påske sidste år lå i marts, mens den lå i april i år.

For dagbladene var april særligt giftig. Gruppen måtte notere et fald på 36 pct. og ligger nu til et minus på 31 pct. for årets første fire måneder.

Det er en markedssituation, hvor tidligere tiders mere stive holdninger til kreative annonceformater har det svært. Det er således også en situation, hvor bureauer og annoncører kan få flere kreative muligheder at spille på – som i eksemplet med BBDO og HK

Kun fagbladene og radio klarer sig dårligere – og fagbladene er ikke en stor gruppe i DRRB’s Mediaindex.

Således ser alle grupperne ud i april (indextal. Tallene i parentes er for jan-apr.):

  • Dagblade 64 (69)
  • Magasiner og ugeblade 74 (79)
  • Fagblade 54 (57)
  • Lokale/regionale ugeaviser 97 (85)
  • Tv 72 (83)
  • Radio 68 (66)
  • Biograf 82 (113)
  • Outdoor 84 (87)
  • Internet 98 (112)