Danmarks ældste havde tilbagegang. Og ansætter spindoktor

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Sylvester Hvid & Co havde sorte tal – men måtte dog notere solid tilbagegang. Samtidig har bureauet ansat Poul Nyrup Rasmussens tidligere spindoktor, Billy Adamsen.

Hvis der står et fald i bruttoavance på 18,7 pct. og et overskud, der 76 pct. mindre, kan man så være tilfreds med resultatet?

Danmarks ældste reklamebureau, Sylvester Hvid & Co, kan. I hvert fald skriver man i ledelsesberetningen under økonomisk udvikling, at man anser resultatet for tilfredsstillende.

Og når man tager i betragtning, at der er tale om året fra d. 1. oktober 2008 til d. 30. september 2009 – et brølende kriseår – og der stadig står sorte tal på bundlinjen, kan man vel også forsvare synspunktet.

Man har da heller ikke umiddelbart skåret ned i medarbejdertallet, der er uændret 22. De har til gengæld fået 2,6 pct. mindre i lønningsposen.

Herudover har Sylvester Hvid netop ansat Poul Nyrup Rasmussen’s tidligere spondoktor, Billy Adamsen, i en stilling som strategidirketør, hvor han skal forene sin viden om politisk kommunikation, oplevelsesøkonomi og ledelseskommunikation.

“Ansættelsen skal ses i forbindelse med at Sylvester Hvid PR & Journalistik ønsker at være blandt landets førende inden for Public Relation Management. Og fordi vi vil fastholde vores position inden for integreret kommunikation,” fortæller adm. direktør Fernando W. Olsen.

Nøgletal for Sylvester Hvid & Co

  • Bruttoavance 13,605 mio. kr. -18,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 618.409 kr. -18,7 pct.
  • Lønandel 69 (57)
  • Resultat af primær drift 0,81 mio. kr. -76 pct.