Danmarks 10 største reklamebureauer tabte stort i 2012

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Til gengæld klarede de 10 største digitale bureauer sig bedre end gennemsnittet. Til gengæld er Zupa Recommended fortsat Danmarks største reklamebureau, og Creuna størst blandt de digitale.

De digitale bureauer klarede sig i 2012 bedre end reklamebureauerne. Den historie er allerede fortalt.

Men det viser sig, at forskellen er endnu mere udtalt, hvis man alene kigger på de 10 største bureauer inden for hver gruppe.

Helt banalt er det sådan, at 10 ud af de 10 største reklamebureauer gik tilbage i bruttoavance. Blandt de digitale gik 8 ud af de 10 største frem. 9 hvis man i stedet for Creuna Danmark kigger på Creuna-koncernen.

Når det gælder indtjeningen gik 8 ud af de 10 største tilbage blandt reklamebureauerne, mens 6 ud af 10 digitale bureauer gik frem.

De 10 største reklamebureauer fylder ca. 40 pct. af den samlede bruttoavance for de 103 bureauer i den årlige Bureaurapport fra Bureaubiz, og lægger man dem sammen, så faldt de mere end det samlede resultat for gruppen. Det gælder både bruttoavance og indtjening – men det er mest udtalt for bruttoavancen.

Blandt de digitale bureauer er det først og fremmest på indtjeningen, at man har opnået fremgang. De 10 største bureauer udgør ca. 55 pct. af den samlede gruppe på 47 bureauer i rapporten.

Titlerne som Danmarks største inden for de to grupper er uændret: Zupa Recommended er størst blandt reklamebureauerne og Creuna er størst blandt de digitale. Og det er ligegyldigt om man kigger på Creuna på koncernbasis (det er et dansk registreret selskab) eller alene Creuna Danmark.

Men holder man sig alene til den danske forretning, så åndes Creuna i nakken af først og fremmest Valtech, der præsterede en flot fremgang på 18,5 pct.

Herefter er feltet tæt. Guava går tilbage og er blevet overhalet af både LBi og Vertic – specielt Vertic er rykket med den fremgang på 41,3 pct.

Reklamebureauer     
Bruttoav. 

(mio. kr.)
Ændr.

(pct.)
Overskud 

(mio. kr.)
Ændr.

(pct.)
10 største bureauer
857,6
-10,1
67,2
-42,0
103 bureauer samlet
2141,0
-3,9
156,2
-35,7

De 10 største reklamebureauer
(tallet i parentes er placering sidste år)

 1. Zupa Recommended (1)
 2. Kunde & Co (2)
 3. People Group (4)
 4. Adpeople (3)
 5. Envision (5)
 6. Advance (7)
 7. Nørgård Mikkelsen (6)
 8. Republica (10)
 9. Ogilvy Danmark (9)
 10. Hjaltelin Stahl (8)
Digitale bureauer     
Bruttoav. 

(mio. kr)
Ændr.

(pct.)
Overskud 

(mio. kr.)
Ændr.

(pct.)
10 største digitale
562,3
+13,0
38,9
+134,0
47 digitale samlet
1016,0
+12,3
86,3
+20,1

De 10 største digitale bureauer

 1. Creuna (1)
 2. Valtech (3)
 3. LBi (5)
 4. Vertic (6)
 5. Guava (2)
 6. DIS/Play (4)
 7. Magnetix (Ny – bureauet er flyttet fra dialoggruppen)
 8. Vertica (11)
 9. In2media (10)
 10. Peytz & Co (7)

Om den årlige bureaurapport

Den årlige bureaurapport fra Bureaubiz rummer nøgletal for 221 bureauer med en samlet bruttoavance på 4,8 mia. kr. Den udkommer som en trykt publikation og koster 1795 kr. ex. moms og kan bestilles ved at maile finn@bureaubiz.dk.
Nøgletallene omfatter:

 • Bruttoavance
 • Bruttoavance pr. medarbejder
 • Lønandel
 • Gennemsnitlig personaleomkostning
 • Antal Ansatte
 • Resultat af primær drift
 • Overskudsgrad
 • Indtjening pr. medarbejder

Desuden er der en liste over de meste vindende bureauer på basis af resultaterne i 10 forskellige danske og internationale reklamekonkurrencer.